تبیان، دستیار زندگی
منظور از آمادگی یادگیری الکترونیکی ارزیابی این موضوع است که آیا سازمان ها، دانشگاه ها و یا نظام های دیگر توانایی حضور در فضای مجازی را دارند یا خیر...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

ارزیابی آمادگی یادگیری الکترونیکی در دانشگاه (1)

ارزیابی کردن آمادگی الکترونیکی به افرادی که در این بخش حضور دارند اجازه می دهد تا بتوانند سیاست های مناسبی را به مرحله اجرا در آورند تا تمامی عناصر یک محیط یادگیری الکترونیکی همچون آمادگی نیروی انسانی و ... به طور کامل در دسترس باشند.

ارزیابی آمادگی یادگیری الکترونیکی در دانشگاه(1)

با روی کار آمدن یادگیری الکترونیکی که نوع جدیدی از فناوری اطلاعات محسوب می شود دانشگاه ها می بایست تمامی جنبه ها را برای گسترش این موضوع در سازمان خود در نظر بگیرند.

برای ایجاد کردن دانشگاه هایی که بتوانند از یادگیری الکترونیکی بهره ببرند مدل های مختلفی ارائه شده که می توان به موارد زیر اشاره کرد.

چارچوب عمومی یادگیری الكترونیكی

در این چارچوب سیستم یادگیری الكترونیكی دارای هشت منظر است كه عبارت اند از:

سازمانی، مدیریتی، فناوری، آموزشی، اخلاقی، طراحی یك واسط كاربری مناسب، پشتیبانی، منابع، ارزیابی

مدل مرجع دانشگاه مجازی

این مدل بر چهار اصل تاكید دارد:

خدمات اداری( مدیریتی)، خدمات دانشجویی، خدمات منابع، خدمات استادان

در این مدل تاكید بر این است كه تا زمانی كه پشتیبانی اداری لازم برای دانشجویان از راده دور فراهم نباشد و یا این كه امكانات محیطی لازم برای ایجاد تعامل در اختیار دانشجو نباشد دانشگاه مجازی موفق نیست.

از آن جایی كه استادان نقش اساسی در رساندن اطلاعات به دانشجویان و كمك به آن ها دارند این مدل به دنبال راهی است كه این امكان برای دانشجویان برقرار شود.

مدل سیستم آموزش الكترونیكی

در این مدل تمامی امكانات را برای طراحان برنامه های یادگیری الكترونیكی فراهم می آورند تا آن ها بتوانند براساس نیاز دانشجویان از فناوری های پیشرفته تری بهره ببرند.

مدل تركیبی دانشگاه مجازی

در این روش اركان اصلی شناخته شده و به تجزیه و تحلیل رابطه بیت آن ها پرداخته می شود.

مدل سه لایی دانشگاه های مجازی

در این روش با استفاده از فناوری های لازم به ارائه هر چه بهتر دوره ها، تضمین كیفیت محتوا و ارزیابی دوره ها می پردازد.

مدل ارزیابی هوشمند دانشگاه مجازی

این سیستم شامل سه عنصر مدیریت، ارزیابی و آگاهی است. وظیفه این سیستم این است كه به تولیدكنندگان محتوای آموزشی كمك كند تا بتوانند برنامه هایی را ایجاد كنند كه دارای كیفیت بالا و بی عیب و نقص باشند. تمامی این كارها باید زیر نظر یك مدیریت توانا انجام شود.

ارزیابی آمادگی یادگیری الکترونیکی در دانشگاه(1)

آمادگی یادگیری الکترونیکی

منظور از آمادگی الکترونیکی این است که زمانی یک جامعه به خوبی می تواند از فناوری اطلاعات بهره ببرد که با توان لازم به استفاده از آن پرداخته و از مزایای آن بهره ببرد و در شبکه جهانی مشارکت داشته باشد.

برای بررسی و ارزیابی آمادگی یادگیری الکترونیکی مدل هایی پیشنهاد شده که عبارت است از:

ارزیابی آمادگی یادگیری الکترونیکی در دانشگاه(1)مدل آمادگی یادگیری الکترونیکی واحد اطلاعات

برخی تنها متصل شدن به اینترنت را به عنوان آمادگی یادگیری الكترونیكی می دانند. آمادگی یادگیری الكترونیكی واحد اطلاعات مواردی دیگر همچون محتوای به روز و با كیفیت، رضایت افراد برای پذیرش روش های جدیدی یادگیری و ... را نیز در نظر می گیرد.

ارزیابی آمادگی یادگیری الکترونیکی در دانشگاه(1)مدل ارزیابی آمادگی برای یادگیری الکترونیکی

در این مدل مسائلی از قبیل فناوری، محیط، فرهنگی، مالی و یادگیری مورد نظر است.

ارزیابی آمادگی یادگیری الکترونیکی در دانشگاه(1)مدل آمادگی برای دست یابی به یادگیری الکترونیکی

در این مدل مسائلی گسترده تر از آمادگی یادگیری الكترونیكی همچون مهارت های فنی، جامعه شناختی، منابع انسانی، تجهیزات و ... نیز در نظر گرفته می شود.

ارزیابی آمادگی یادگیری الکترونیکی در دانشگاه(1)مدل آمادگی یادگیری الکترونیکی در سازمان ها

این مدل برای سازمان ها طراحی شده است و آناه را در دو جنبه بررسی می کند. ابتدا در مورد فناوری و افراد تحقیق می کند سپس در مورد مهارت ها و نگرش افراد در مورد یادگیری الكترونیكی تحقیق می شود.

ارزیابی آمادگی یادگیری الکترونیکی در دانشگاه(1)مدل ترکیبی آمادگی برای پذیرش یادگیری الکترونیکی

مسائلی نیز وجود دارد كه كم رنگ تر از بقیه مسائل است. از جمله این مسائل می توان به آمادگی كسب و كار و آمادگی برای فرایند آموزش اشاره كرد.

در تمامی مدل ها به آمادگی تجهیزات، آمادگی محتوا، آمادگی فرهنگی و آمادگی منابع اشاره شده است.

ارزیابی آمادگی یادگیری الکترونیکی در دانشگاه(1)

در نهایت برای ارزیابی آمادگی الكترونیكی می توان سه بخش اصلی را ارائه داد که در مقاله ی بعدی به آن خواهیم پرداخت.

فائزه سیدخاموشی

بخش آموزش مجازی تبیان