• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • دوشنبه 1383/03/25
  • تاريخ :


جدول گروهB

امتیاز

تفاضل گل

گل خورده

گل زده

باخت

مساوی

برد

بازی

نام تیم

7

3 +

4

7

-

1

2

3

1- فرانسه

6

4 +

4

8

1

-

2

3

2- انگلیس

2

2 -

6

4

1

2

-

3

3- کرواسی

1

5-

6

1

2

1

-

3

4- سوئیس

UserName