تبیان، دستیار زندگی
همان گونه که می دانید، قدرت اسیدها و بازها تجزیه آسان و آزاد کردن راحت یون مثبت هیدروژن یا یون منفی هیدروکسید در ترکیب آن ها با مواد دیگر است. به نظر شما اگر بخواهید در آزمایشی عملی، مولاریته و pH محلول های اسیدی یا بازی را تعیین کنید، به چه چیزهایی ...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تعیین مولاریته محلول اسیدی یا بازی

تعیین مولاریته محلول اسیدی یا بازی

همان گونه که می دانید، قدرت اسیدها و بازها تجزیه آسان و آزاد کردن راحت یون مثبت هیدروژن یا یون منفی هیدروکسید در ترکیب آن ها با مواد دیگر است. به نظر شما اگر بخواهید در آزمایشی عملی، مولاریته و pH محلول های اسیدی یا بازی را تعیین کنید، به چه چیزهایی نیاز خواهید داشت؟

در فلش زیر این مطلب را آزمایش خواهید کرد.

تعیین مولاریته محلول اسیدی یا بازی

ابتدا نوع واکنش را تعیین کنید. یعنی این که می خواهید واکنش اسید و باز قوی را بررسی کنید یا اسید ضعیف و باز قوی : شماره 1تعیین مولاریته محلول اسیدی یا بازی

در شماره 2 تعیین می کنید که بورت با اسید پر شود یا باز.

تعیین مولاریته محلول اسیدی یا بازی

در شماره 3 تعدادی اسید و باز مشاهده می کنید، بر حسب این که اسید شما قوی یا ضعیف باشد، این اسید ها فرق خواهند کرد. وقتی انتخاب اسید و باز به پایان رسید، بورت و درون بشر با آن ها پر خواهند شد و مولاریته ماده درون بشر و حجم آن در کنار بشر به نمایش در خواهد آمد.

تعیین مولاریته محلول اسیدی یا بازی

در شماره 4 نوع شناساگر متیل اورانژ یا فنل فتالئین را انتخاب کنید. در این حالت با وارد کردن میله های کنار بورت به داخل بشر، دما و   pH محلول داخل بشر به نمایش در می آید.

تعیین مولاریته محلول اسیدی یا بازی

در شماره 5 لغزنده را حرکت دهید تا مقداری از ماده درون بورت به داخل بشر بریزد، بسته به میزان این ماده ریخته شده، مقدار pH  ماده درون بشر تغییر خواهد کرد.

حال با استفاده از حجم ماده درون بورت، مقدار  pH   ، مولاریته ماده درون بشر و حجم آن می توانید به مولاریته اسید یا باز درون بورت دست یابد. با مراجعه به کتاب شیمی خود فرمول این آزمایش را می توانید به کار بگیرید.

با کلیک روی دگمه "درست"  می توانید بفهمید جواب شما صحیح است یا نه.

اگر دوست دارید نمودار این آزمایش را ببینید،  روی دگمه "نمودار"  کلیک کنید و برای تکرار مجدد، دگمه"بازگشت" را کلیک کنید.

تعیین مولاریته محلول اسیدی یا بازی

مرکز یادگیری سایت تبیان - تنظیم و ویرایش: خدیجه آلچالانلو