تبیان، دستیار زندگی
اهمیت استفاده از اینترنت در یادگیری مهارت های زبانی به خصوص املا و نگارش به صورت الکترونیکی می تواند در یادگیری این مهارت بسیار موثر واقع شود...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

یادگیری املا فارسی در آموزش الکترونیک

آموزش زبان فارسی در مدارس به خصوص در مقاطع پیش دبستانی و دبستان بسیار حائز اهمیت است. تاثیر استفاده از شبکه های آموزشی در یادگیری و استفاده همزمان از کامپیوتر با برنامه های درسی موجب بهبود یادگیری در دانش آموزان می شود.

یادگیری املا فارسی در آموزش الکترونیک

در یادگیری املا به روش یادگیری الکترونیکی تمامی موارد زیر می بایست در نظر گرفته شود:

یادگیری املا فارسی در آموزش الکترونیکطراحی آموزشی و اعتبارسنجی آن، بررسی کیفیت محتوایی که می خواهد ارائه شود.

یادگیری املا فارسی در آموزش الکترونیکتعیین محتوا به گونه ای که براساس برنامه درسی ارائه شده از سوی آموزش و پرورش باشد.

یادگیری املا فارسی در آموزش الکترونیکتهیه محتوای چند رسانه ای به گونه ای که متن و تصویر با یکدیگر ادغام شوند.

یادگیری املا فارسی در آموزش الکترونیکطراحی آزمون های صحیح و غلط و آزمون های جور کردنی برای این که بتوان دانش آموزان را ارزیابی کرد و ...

یادگیری املا فارسی در آموزش الکترونیکیادگیری گروهی.

طراحی الگوی برنامه یادگیری الکترونیکی املا شامل سه قسمت اصلی است:

1. عنصر طراحی آموزشی
2. عنصر ارائه
3. عناصر ارتباطی، پشتیبانی و راهنمایی

عنصر طراحی آموزشی:

شامل شناسایی نیازها، تحلیل مخاطب، توجه به پیش نیازها، تعیین اهداف، ایجاد انگیزه در مخاطب است.

عنصر ارائه:

شامل شیوه ارائه، صدا، تصویر

عناصر ارتباطی و پشتیبانی و راهنمایی:

ابزارهای برقراری ارتباط، امکانات پشتیبانی مدیریتی و فنی.

1.  شناسایی نیاز:

در این مرحله در واقع ضرورت وجود برنامه یادگیری املا فارسی مشخص می شود.

از جمله موارد بیان شده در یادگیری املا به روش یادگیری الکترونیکی قابلیت بروز رسانی و انعطاف پذیری محتوا، امکان داشتن مشارکت گروهی در امر یادگیری، توجه به تفاوت های فردی و ... است.

2.  تحلیل مخاطب:

در این قسمت می بایست ویژگی های مخاطب را برای انجام برنامه ریزی های صحیح مورد شناسایی قرار داد.

از جمله این اطلاعات می توان به ویژگی های فردی دانش آموز هم چون سن و سبک های یادگیری به زبان فرد که شامل زبان مادری و زبان هدف اوست اشاره کرد.

یادگیری املا فارسی در آموزش الکترونیک

منظور از سبک های یادگیری، سبک های دیداری، شنیداری، جنبشی- بساوایی است.

یادگیری املا فارسی در آموزش الکترونیککاربرد سبک دیداری در یادگیری املا

کسانی که یادگیری آن ها به سبک دیداری است با دیدن تصاویری که دارای اطلاعات است مطلبی را یاد می گیرند. بر همین اساس در طراحی برنامه های یادگیری الکترونیکی املا فارسی از عکس، تصاویر، جدول و ... با توجه به سن مخاطب استفاده می کنند.

یادگیری املا فارسی در آموزش الکترونیککاربرد سبک شنیداری در یادگیری املا

کسانی که یادگیری آن ها به سبک شنیداری است، از طریق گوش دادن، صحبت کردن و ... مطلبی را یاد می گیرند. در یادگیری الکترونیکی املا برای این گونه افراد از گفتار، صدا و ... ارائه مطالب استفاده می کنند و یا برنامه ای طراحی می کنند که دانش آموز بتواند با صدای خودش املا بگوید.

یادگیری املا فارسی در آموزش الکترونیککاربرد سبک یادگیری جنبشی- بساوایی در یادگیری املا

کسانی که یادگیری آن ها به سبک جنبشی- بساوایی است از طریق تمرینات عملی مطلبی را یاد می گیرند.

به همین دلیل در یادگیری الکترونیکی املا بین دانش آموز با محتوا و معلم تعامل ایجاد می کنند.

کسانی که یادگیری آن ها به سبک دیداری است با دیدن تصاویری که دارای اطلاعات است مطلبی را یاد می گیرند. بر همین اساس در طراحی برنامه های یادگیری الکترونیکی املا فارسی از عکس، تصاویر، جدول و ... با توجه به سن مخاطب استفاده می کنند.

3.  توجه به پیش نیازها

پیش نیازها مهارت هایی هستند که دانش آموز قبل از ورود به هر دوره ای  باید آن ها را داشته باشد. در یادگیری الکترونیکی املا پیش نیازها به شرح زیر است:

یادگیری املا فارسی در آموزش الکترونیکدانش آموز می بایست کلماتی را که معلم بیان می کند را به خوبی بشنود، تشخیص دهد و کلمه را درک کند.

یادگیری املا فارسی در آموزش الکترونیکبتواند تصویر کلمات و حروف را به خوبی مجسم کند.

یادگیری املا فارسی در آموزش الکترونیکبتواند کلمات را درست بنویسد.

در هنگام ورود شخص به سامانه یادگیری الکترونیکی املا دانش آموز می بایست یک سری از آزمون ها را انجام دهد از جمله:

یادگیری املا فارسی در آموزش الکترونیکآزمون مهارت های دیداری (شکل صحیح تک تک حروف) و شنیداری

یادگیری املا فارسی در آموزش الکترونیکتسلط داشتن بر تایپ و چگونگی استفاده از کامپیوتر و اینترنت

یادگیری املا فارسی در آموزش الکترونیک

4.  تعیین اهداف

طراحان برنامه های درسی برای این که بتوانند اهداف خود را به درستی مشخص کنند می توانند سه منبع را در نظر داشته باشند؛ نیازهای جامعه، نیازهای یادگیرندگان، اهداف برنامه درسی با توجه به استانداردها.

در این میان اهداف طراحان عبارت است از:

یادگیری املا فارسی در آموزش الکترونیکتقویت مهارت دقت و تمرکز در دانش آموزان

یادگیری املا فارسی در آموزش الکترونیکتقویت مهارت های دیداری و شنیداری و حرکتی

یادگیری املا فارسی در آموزش الکترونیکتقویت مهارت املایی که شامل حرف نویسی، جمله نویسی و ... است.

5.  ایجاد انگیزه در مخاطب

جذب کردن افراد به استفاده مکرر از یک روش کاری بس مشکل است که در این راه باید روش های خاصی را در نظر گرفت هم چون:

یادگیری املا فارسی در آموزش الکترونیکارائه محتوای سرگرم کننده در قالب بازی های آموزشی، پازل و ...

یادگیری املا فارسی در آموزش الکترونیکطراحی تکالیف متنوع و اجازه دادن به دانش آموز در انتخاب آن ها

یادگیری املا فارسی در آموزش الکترونیکارائه محتوا از ساده به سمت مشکل

یادگیری املا فارسی در آموزش الکترونیکایجاد محیطی که دانش آموزان در آن بتوانند به رقابت بپردازند مثل شرکت در بازی های چند نفره بر روی وب

یادگیری املا فارسی در آموزش الکترونیکطراحی قسمتی، که به وسیله آن بتوان با والدین ارتباط برقرار کرد.

یادگیری املا فارسی در آموزش الکترونیکارائه لینک هایی که علاقه دانش آموزان را بیشتر کند مثل کتابخانه ها، مسابقات، فعالیت های هنری و...

ادامه دارد...

فائزه خاموشی

بخش آموزش الکترونیکی تبیان