تبیان، دستیار زندگی
ای یادگار تیره ی مردان راستین ای شاه بیت پنجم غمنامه ی امین پروردگار درد، خداوند اشک و آه ای ماهِ خاک خورده تنِ آسمان نشین
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

امتداد روضه ی ناخوانده

امام باقر

ای یادگار تیره ی مردان راستین                                ای شاه بیت پنجم غمنامه ی امین

پروردگار درد، خداوند اشک و آه                             ای ماهِ خاک خورده تنِ آسمان نشین

 گشتی بهانه ای و خدا علم آفرید                                       میراث دار علم خداوند عالمین

 ای آفتاب، رشحه ای از روشنای تو                      و ای ماهتاب در به درت در حجاز و چین

 کاش از سرادقات جمال تو می گرفت                               نوری دل سیاهِ سیه کارِ آهنین

 لب باز کن که تشنه ی غمنامه خوانی ام                         بگشا گره ز کار غزلهای آتشین

 آغاز کن چکامه ی یک دشت بی کسی                      فریاد کن عروج تپشنامه ای حزین

 هفتاد و دو سرود شکسته به روی خاک                      یا ناله های قافله سالار بی معین

 از دست آب آور نومید تشنه لب                             از طفل خاک خورده ی بی شیر نازنین

 تصویرکن که خون شود از وصفت آسمان                       آن آتش فتاده به دامان و آستین

 غوغای غارت و نفَس خسته ی امام                                   فریاد الغیاث حرم از شرار کین

 از آن سری که بر سر نیزه شد بلند                           از خون تازه ای که روان بود از وتین

 از دستهای بسته و از دستهای باز             از چهره ی گشاده و از چشم ..... (نقطه چین)

 آیینه ای که از هدف سنگها شکست                     خورشید خون گرفته، که افتاد بر زمین

 زندان کودکان بلادیده، وصف کن                                   آغوش نیمه جان تو و دختری حزین

 آن دختری که کُنج خرابه ز دست رفت                          تنها به عشق پادشه عشق آفرین

 برگشتن تو از سفر شام، معجزه است                               ای یادگار قافله ی زخمگین دین

 با یاد دختری که به خاک خرابه خُفت                  خاکی ست قبر خاکی ات ای ماه پنجمین

 در سینه ی تو دفن شده روضه های باز

تو امتداد روضه ی ناخوانده ای، ... همین

بخش تاریخ و سیره معصومین تبیان


حامد اهور

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.