تبیان، دستیار زندگی
روزهای اول پس از ورود به حوزه و سکونت در حجره مورد نظر آنقدر وقت می گیرد که ممکن است ساعت ها بنشینی و به گذشته ها فکر نمایی، تلخی ها و شیرینی های گذشته ت را مرور کنی و از آنها جز خاطرات چیزی برایت به یادگار نمانده باشد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

حجره یادگار دوران طلبگی

حجره

روزهای اول پس از ورود به حوزه و سکونت در حجره مورد نظر نقدر وقت می گیرد که ممکن است ساعت ها بنشینی و به گذشته ها فکر نمایی، تلخی ها و شیرینی های گذشته ت را مرور کنی و از نها جز خاطرات چیزی برایت به یادگار نمانده باشد.

روزهای اول پس از ورود به حوزه و سکونت در حجره مورد نظر نقدر وقت می گیرد که ممکن است ساعت ها بنشینی و به گذشته ها فکر نمایی، تلخی ها و شیرینی های گذشته ت را مرور کنی و از نها جز خاطرات چیزی برایت به یادگار نمانده باشد.

خاطراتی که در گوشه خلوت حجره می نشینی و به نها فکر می کنی ه می کشی، غمگین می شوی و...

به هر حال باید از گذشته ها و وابستگی به نان بکاهی و به مرور زمان وابستگی به گذشته ات را قطع نمایی. برخی از خیر حجره نشینی می گذرند و پیش مادر و پدر خویش بر می گردند و با طلبگی خداحافظی می کنند.

عده ای دیگر زندگی دو زیستی را غاز می کنند. این افراد حوزه با دبیرستان برایشان چندان فرقی نمی کند، در حوزه ثبت نام می کنند، کلاسی می یند و پس از کلاس درس و بحث به خانه پدر و مادر خویش بر می گردند.

دسته سومی وجود دارند که این دسته نقش محوری را دارند و جمعیت شان بسیار زیادتر از دسته اول و دوم است و با ورود به حوزه زندگی به سبک حجره نشینی را انتخاب می نمایند و معمولاً هر حجره خانه چند طلبه هم فکر و هم اخلاق می شود که عبادت، خواب، خوراک و... با هم و در این مکان سپری می شود.

حجره نشینی از زیباترین یادگارهای دوران طلبگی است که جزئی جدا ناپذیر از زندگی هر طلبه ای می باشد، سکونت در حجره می تواند زمینه ساز و غازی بر رشد علمی، فکری معنوی و اجتماعی هر طلبه ای باشد و فرصتی طلایی برای خودسازی و تهذیب نفس ایجاد نمایند و اندکی غفلت از دوران مهم طلبگی سبب می گردد فرصت های فراوانی از دست بروند که هرگز بر نخواهند گشت و چیزی جز ه و افسوس برای اشخاصی که قدر ن را ندانسته اند باقی نخواهد ماند.

دوران حجره نشینی به عملکرد و برداشت ما از ن متفاوت است، گاهی ممکن است سبب گردد زندگی ینده طلبه به زندگی علمی و اجتماعی تبدیل گردد و گاهی هم ممکن است با درک نکردن این فرصت ارزشمند و مغتنم برخی طلبه ها از بهترین فرصت های دوران جوانی محروم گردند.

 در این رابطه حجت الاسلام و المسلمین سید رحیم توکل می فرمایند: معمولاً طلاب حجره نشین مجرد بوده و هنوز ازدواج نکرده اند با توجه به این فرصت و فراغ بالی که برای نان وجود دارد بهترین فرصت است تا حداکثر بهره برداری علمی و درسی را داشته باشند.

اختصاصات دوران حجره نشینی

دوران حجره نشینی اختصاصاتی دارد که باید نها را مراقب بوده و به ن دستورات عمل کرد به عنوان مثال در وقفنامه برخی مدارس حوزه علمیه و حجره ها قرن خواندن و حداقل یک حزب و یا 50 یه از قرن و نماز شب و برخی دیگر از داب و اخلاق این چنینی ذکر گردیده است که رعایت این موارد وقف نامه فرصتی است تا زمینه برای رشد اخلاقی و خودسازی طلبه فراهم گردد.

برخی دیگر از مدارس نیز سکونت طلبه در مدرسه را مشروط به مطالعه و مباحثه علمی می نمایند.


منابع:

سایت حوزه علمیه بناب

مجله حاشیه

تهیه و فروری: فریادرس گروه حوزه علمیه تبیان