تبیان، دستیار زندگی
طوطی ماهی، ماهی عجیبی است، تا 7 سال عمر می کند و بین 30 تا 120 سانتی متر درازا دارد. با خراشیدن مرجان ها، جلبک های روی آن ها را می خورد و با این کار مانع از تسخیر کامل مرجان ها توسط جلبک می شود.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

طوطی ماهی، شگفتی اقیانوس

طوطی ماهی، ماهی عجیبی است، تا 7 سال عمر می کند و بین 30 تا 120 سانتی متر درازا دارد. با خراشیدن مرجان ها، جلبک های روی آن ها را می خورد و با این کار مانع از تسخیر کامل مرجان ها توسط جلبک می شود.

دندان های ساینده طوطی ماهی مهم ترین ابزار این ماهی برای زنده ماندن به شمار می رود. طوطی ماهی که تا 7 سال عمر می کند، با این دندان ها می تواند مرجان ها را بخراشد و جلبک های روی آن ها را بخورد.
ماهی پروت یا طوطی ماهی شاید یکی از ماهیان دوست داشتنی اب شیرین محسوب شود که در اکثر اکواریوم های آب شیرین دیده میشود.حرکات زیبا و تحرک این ماهی زیبایی خاصی به اکواریوم ها میدهد در ضمن سازگاری این ماهی با اکثر ماهیان گیاه خوار و گوشتخوار طوطی ماهی را به یک ماهی ایدال برای نگهداری تبدیل کرده است.

 • طوطی ماهی، شگفتی اقیانوس
  طوطی ماهی، شگفتی اقیانوس
 • طوطی ماهی، شگفتی اقیانوس
  طوطی ماهی، شگفتی اقیانوس
 • طوطی ماهی، شگفتی اقیانوس
  طوطی ماهی، شگفتی اقیانوس
 • طوطی ماهی، شگفتی اقیانوس
  طوطی ماهی، شگفتی اقیانوس
 • طوطی ماهی، شگفتی اقیانوس
  طوطی ماهی، شگفتی اقیانوس
 • طوطی ماهی، شگفتی اقیانوس
  طوطی ماهی، شگفتی اقیانوس
 • طوطی ماهی، شگفتی اقیانوس
  طوطی ماهی، شگفتی اقیانوس
 • طوطی ماهی، شگفتی اقیانوس
  طوطی ماهی، شگفتی اقیانوس
 • طوطی ماهی، شگفتی اقیانوس
  طوطی ماهی، شگفتی اقیانوس
 • طوطی ماهی، شگفتی اقیانوس
  طوطی ماهی، شگفتی اقیانوس
 • طوطی ماهی، شگفتی اقیانوس
  طوطی ماهی، شگفتی اقیانوس

فرآوری:زهرا فرآورده

بخش کودک و نوجوان تبیان


مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.