تبیان، دستیار زندگی
شیوه‌نامه ای در هشت ماده در تاریخ 16/2/1387 به تصویب کارگروه ساماندهی مد و لباس رسیده است .
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : رضا زهروی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

موسیقی و نمایش زنده لباس


شیوه‌نامه ای در  هشت ماده  در تاریخ 16/2/1387 به تصویب کارگروه ساماندهی مد و لباس رسیده است .


نقدهای متعددی دارد كه در مقاله قبل تحت عنوان " نمایش مانکن زنده زن برای مرد و بالعكس!  به برخی از آنها اشاره شد اكنون برخی نقدهای دیگر به امید اصلاح تقدیم می شود

نمایشگاه لباس

موسیقی  و نمایش زنده لباس

بر اساس مصوبه اشاره شده موسیقی نمایش زنده لباس می‌بایست در تناسب کامل با فرهنگ اسلامی ایرانی ولباس‌های به نمایش درآمده باشد و پخش هرگونه موسیقی غیرمتعارف و بیرون از حدود شرعی که موجد حرکات غیرمعمول و راه رفتن خارج از حدود عفاف و حجاب باشد ممنوع است.

سوال  ما این است كه نمایشگاههای لباس با مانكن غیر زنده چرا چنین منعی ندارند ؟!

ممكن است پاسخ گفته شود براساس همین مصوبه نمایش طرح‌های لباس مربوط به حوزه خصوصی (اعم از منزل و میهمانی) برای  نمایش با استفاده از عکس یا مانکن ثابت نیز مقرراتی داریم مانند اینكه  بازدید از نمایشگاه طرح‌های لباس حوزه خصوصی بانوان تنها برای بانوان و بازدید از نمایشگاه طرح‌های لباس حوزه خصوصی آقایان تنها برای آقایان مجاز است و نیز مانند اینكه در نمایش از طریق عکس مانکن انسانی و در خصوص آن دسته از طرح‌هایی که ناگزیر قسمت‌هایی از بدن در آن بدون پوشش می‌ماند تنها در صورتی که از نمایش تصویر موی سر، گردن و بدن مانکن ـ به کمک خلاقیت‌های تصویری و با رعایت اصول هنری ـ پرهیز  شده باشد، انعکاس و انتشار تصاویر از مجرای وب سایت مد و لباس آن هم با رعایت حقوق صاحبان اثر و برگزارکنندگان نمایشگاه، امکان‌پذیر است

اما این پاسخ كافی نیست چون این قیدها فقط برای همان است كه از مجرای وب سایت مد و لباس بخواهد این كار صورت گیرد و الا قیدی ندارد !!

دقیقا به همین دلیل است كه مصوبه می گوید:

انتشار تصاویر به هر صورت دیگر ـ مگر به نقل از سایت مذکور و با رعایت نکات فوق ـ تخلف محسوب شده،  ممنوع است.

بعلاوه مجازات تخلف فوق چیست ؟ اصلا مشخص نشده است !

در نمایش طرح‌های لباس مربوط به حوزه خصوصی بصورت تابلو نقاشی، عکس و مانکن ثابت باید موضوعیت اصلی با طرح لباس به نمایش درآمده باشد و نمایش سر و صورت و بدن مانکن در صورت عدم ترویج مد و الگوهای رفتاری نامتجانس با فرهنگ و هویت اسلامی و ایرانی و با رعایت کامل حریم عفاف در آرایش و رفتار بلامانع است. "

طرح‌هایی که ناگزیر  قسمت‌هایی از بدن در آن بدون پوشش می‌ماند

در نمایش از طریق عکس مانکن انسانی و در خصوص آن دسته از طرح‌هایی که ناگزیر  قسمت‌هایی از بدن در آن بدون پوشش می‌ماند تنها در صورتی که از نمایش تصویر موی سر، گردن و بدن مانکن ـ به کمک خلاقیت‌های تصویری و با رعایت اصول هنری ـ پرهیز شده باشد، انعکاس و انتشار تصاویر از مجرای وب سایت مد و لباس آن هم با رعایت حقوق صاحبان اثر و برگزارکنندگان نمایشگاه، امکان‌پذیر است. بدیهی است انتشار تصاویر به هر صورت دیگر ـ مگر به نقل از سایت مذکور و با رعایت نکات فوق ـ تخلف محسوب شده،ممنوع است.

سوال این است اگر مصوبه در اینجا  در خصوص طرح‌هایی که ناگزیر  قسمت‌هایی از بدن در آن بدون پوشش می‌ماند صحبت می كند  این چه شرطی است كه گذاشته است ؟ تناقض نیست ؟! طرح‌هایی که ناگزیر  قسمت‌هایی از بدن در آن بدون پوشش می‌ماند در صورتی که از نمایش تصویر بدن مانکن  پرهیز شده باشد ؟! این تناقض آشكاری است كه باید رفع شود  .

نكات مثبت مصوبه چیست ؟

نكات مثبت مصوبه  را نیز نباید از قلم انداخت   كه به برخی اشاره می كنیم :

نقاشی

1-"در نمایش طرح‌های لباس مربوط به حوزه خصوصی بصورت تابلو نقاشی، عکس و مانکن ثابت باید موضوعیت اصلی با طرح لباس به نمایش درآمده باشد و نمایش سر و صورت و بدن مانکن در صورت عدم ترویج مد و الگوهای رفتاری نامتجانس با فرهنگ و هویت اسلامی و ایرانی و با رعایت کامل حریم عفاف در آرایش و رفتار بلامانع است. "

2-به طور کلی در نمایش طرح‌های مربوط به حوزه خصوصی اعمال کنترل‌های امنیتی و حفاظتی از طریق نصب تجهیزات مناسب الکترونیکی در محل نمایشگاه و حتی در صورت لزوم انجام حفاظت فیزیکی جهت حصول اطمینان از عدم امکان تصویر‌برداری الزامی است و مسئولیت هرگونه کوتاهی در این زمینه متوجه برگزارکننده خواهدبود.

نتیجه اینكه  هرچند این مصوبه خود نقایص فراوانی دارد اما با همه نقایصش جای خالی آن برای مانكنهای غیر زنده كه ارزان تر و  فراوان تر اند و آسیب آن در سطح گسترده تری ملموس شده هر  مسلمانی را آزرده می كند ؛ امید واریم زودتر این نقایص رفع شود .

ر. زهروی/عضو هیات علمی دانشگاه

بخش حقوق تبیان