تبیان، دستیار زندگی
شیوه‌نامه ای در در هشت ماده ؟ برای چه برای مانكن زنده . باورتان می شود ؟ بله تهیه و در تاریخ 16/2/1387 به تصویب کارگروه ساماندهی مد و لباس رسیده است .
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : رضا زهروی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

نمایش مانکن زنده زن برای مرد و بالعكس!!


 شیوه‌نامه ای در   هشت ماده ؟ برای چه برای مانكن زنده . باورتان می شود ؟ بله 

این شیوه نامه  در تاریخ 16/2/1387 به تصویب کارگروه ساماندهی مد و لباس رسیده است .


آثار حقوقی هم دارد ؟ بله قطعا  جالب است كه بدانید بر اساس  مصوبه اشاره شده  نمایش زنده، تقلید و استفاده از شیوه‌های اجرا به سبک غربی (نظیر Cat Walk)،ممنوع بوده و مجری نمایش باید نسبت به طراحی و اجرای نمایش به سبک ایرانی (متناسب با هویت ملی و اسلامی) اقدام کند.

مانکن

سوال این است كه در خصوص مانكن های غیر زنده چرا چنین مصوبه ای نداریم یا اجرا و پیگیری نمی شود؟! هریك از موارد را كافیست نگاه كنیم تا بپرسیم چرا فقط  برای نمایش زنده اش ؟ غیر زنده  اشكال ندارد ؟! بعلاوه خود این مصوبه هم اشكالات عدیده ای دارد كه بررسی آن لازم است .

نمایش زنده لباس بانوان برای آقایان؟ و بالعکس

براساس مصوبه اشاره شده بازدید از نمایش زنده لباس بانوان برای آقایان و بالعکس  مطلقا ممنوع نیست  فقط  قیودی  دارد !

بازدید از نمایش زنده لباس بانوان برای آقایان و بالعکس تنها برای متخصصان اعم از تولیدکنندگان و صادرکنندگان پوشاک (با معرفی‌نامه از اتحادیه‌های صنعتی و صنفی ذی‌ربط)، طراحان پارچه و لباس (با معرفی‌نامه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)، اساتید رشته طراحی لباس (با معرفی‌نامه از دانشگاه متبوع) و مسئولین و مدیران مربوطه و تنها در سانس‌های محدود، مشخص و از پیش اعلام شده (به طور مثال: دو سانس در طول مدت برپایی نمایشگاه برای بازدیدکنندگان فوق‌الذکر اختصاص داده شود) مجاز خواهد بود.

متقاضیان مرد برای بازدید از نمایش زنده لباس بانوان!!

آیا باور می كنید كه براساس مصوبه اشاره شده برگزارکنندة نمایشگاه مۆظف است نسبت به دعوت یا پاسخ به تقاضای حضور  متقاضیان مرد برای بازدید از نمایش زنده لباس بانوان و بالعکس با لحاظ شرایط فوق اقدام  نماید !!!

براساس مصوبه اشاره شده  نمایش برجستگی‌های بدن مانکن، تنگ یا چسبان بودن لباس و نمایش موی مانکن و یا هرگونه  آرایش غیرمتعارف و نامتجانس با فرهنگ اسلامی و ایرانی ممنوع است  در نمایشگاه ممنوع است اما فقط برای نمایش زنده مانكن  ! یعنی اگر زنده  نباشد مانند برخی خیابانهای .... تهران اشكال ندارد !!

 برجستگی‌های بدن مانکن

براساس مصوبه اشاره شده  نمایش برجستگی‌های بدن مانکن، تنگ یا چسبان بودن لباس و نمایش موی مانکن و یا هرگونه  آرایش غیرمتعارف و نامتجانس با فرهنگ اسلامی و ایرانی در نمایشگاه ممنوع است اما فقط برای نمایش زنده مانكن  ! یعنی اگر زنده  نباشد مانند برخی خیابانهای .... تهران اشكال ندارد !!

مانکن

بخش نظارت هم دارد این مصوبه ؟

بله جالب است كه براساس مصوبه اشاره شده  نظارت بر نحوه و چگونگی برگزاری نمایشگاه در طول مدت زمان برپایی آن و تطبیق موارد اجرایی با اهداف و برنامه‌های ارائه شده از یک سو و با دستورالعمل حاضر ازسوی دیگر پیش بینی شده است و ترتیب آن به این ترتیب است :

ارائه گزارش جامع از فعالیت‌ها و اقدامات صورت گرفته به دبیر کارگروه  جهت اتخاذ تصمیمات مقتضی برعهده کمیته پیگیری و نظارت دبیرخانه کارگروه است و  ترکیب کمیته پیگیری و نظارت عبارت است از یک نفر مسئول و یک نفر به عنوان جانشین مسئول، سه نفر عضو به عنوان ناظران دبیرخانه کارگروه ساماندهی مد و لباس، دو نفر از نیروهای پلیس نظارت بر اماکن عمومی ناجا و یک نفر نماینده تام‌الاختیار حراست محل برگزاری نمایشگاه که همگی با ابلاغ دبیر کارگروه بر فعالیت در ایام برپایی نمایشگاه منصوب می‌شوند.

نتیجه اینكه  هرچند این مصوبه خود نقایص فراوانی دارد اما با همه نقایصش جای خالی آن برای مانكنهای غیر زنده كه ارزان تر و  فراوان تر اند و آسیب آن در سطح گسترده تری ملموس شده هر  مسلمانی را آزرده می كند ؛ امید واریم زودتر این نقایص رفع شود .

ادامه دارد ....

ر.زهروی/عضو هیات علمی دانشگاه

بخش حقوق تبیان