تبیان، دستیار زندگی
در این آموزش تعاملی، دانش آموزان دوره دبستان و راهنمایی با حالت های مختلف مواد آشنا شده و با قرار دادن مواد مختلف در طبقه بندی های مناسب، دانش خود را بررسی می کنند....
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

جامد، مایع و گاز

در این آموزش تعاملی، دانش آموزان دوره دبستان و راهنمایی با حالت های مختلف مواد آشنا شده و با قرار دادن مواد مختلف در  طبقه بندی های مناسب، دانش خود را بررسی می کنند.

جامد، مایع و گاز

آب از جمله موادی است که همه دانش آموزان با سه حالت مختلف آن آشنا شده اند و در زندگی روزمره آن ها را از نزدیک مشاهده می کنند. یخ به عنوان حالت جامد ، آب به عنوان حالت مایع و بخار به عنوان حالت جامد وجود دارد.

با انجام آزمایش های مختلف، این نکته را کشف کنید که با گرم کردن جسم مایع و یا با سرد کردن گاز چه اتفاقی می افتد؟


مرکز یادگیری سایت تبیان