تبیان، دستیار زندگی
گاهی در جبهه های دفاع از حق در برابر باطل به تابلو نوشته ها، سنگرنوشته ها و لباس نوشته هایی برخورد می کردیم که در بردارنده نوعی طنز و شوخی بود. در این جا گوشه هایی از این تابلو نوشته ها را که بیانگر روحیه رزمندگان سرافراز اسلام در آن شرایط سخت است را با ه
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

این نوشته های را بخوانید!

تابلو نوشته ها، سنگرنوشته ها و لباس نوشته های جبهه و جنگ


گاهی در جبهه های دفاع از حق در برابر باطل به تابلو نوشته ها، سنگرنوشته ها و لباس نوشته هایی برخورد می کردیم که در بردارنده نوعی طنز و شوخی بود. در این جا گوشه هایی از این تابلو نوشته ها را که بیانگر روحیه رزمندگان سرافراز اسلام در آن شرایط سخت است را با هم می خوانیم:

لبخند بزن دلاور

·         لبخند بزن دلاور. چرا اخم؟!!

·         لطفا سرزده وارد نشوید (همسنگران بی سنگر) (سنگر نوشته است و خطابش موشها  و سایر حیوانات و حشرات موذی هستند که وقت و بی وقت در سنگر تردد می کردند.)

·         مادرم گفته ترکش نباید وارد شکمت شود لطفا اطاعت کنید.

·         مسافر بغداد (خمپاره نوشته شده قبل از شلیک)

·         معرفت آهنینت را حفظ کن و نیا داخل (کلاه و سربند نوشته)

·         ورود اکیدا ممنوع حتی شما برادر عزیز (در اوایل میادین مین می نوشتند و خالی از مطایبه نبود.)

·         ورود ترکش های خمپاره به بدن اینجانب اکیدا ممنوع.

·        ورود گلوله های کوچکتر از آرپی چی به اینجا ممنوع (پشت کلاه کاسک نوشته بود)

·         ورود هر نوع ترکش خمی از 60،81،120 و کاتی به دست و پا و سر و گردن و شکم ممنوع می باشد.

·         مرگ بر صدام موجی

·           لبخندهای شما را خریداریم.

·          لطفا پس از رفع حاجت آب بریزید تا کاخ صدام تمیز باشد.

·        ورود برادر ترکش به منطقه ممنوع.

·          لطفا وارد میدان مین نشوید.

·          مرگ بر هزاردام این که صدام است.

·         مزرعه نمونه سیب زمینی (تابلو ورودی میادین مین گذاری شده)

·          مشک آهنی (تانکر آب نوشته)

·          من خندانم قاه قاه قاه (این جمله با خط درشت پشت پیراهن شهید مهدی خندان جمعی گردان عمار لشکر 27 نوشته شده بود)

·      من مرد جنگم (الکی من خالی بندم)

·        مواظب باش ترکش کمپوت نخوری (تابلویی بود جلوی در تدارکات در منطقه)

·         نازش نده گازش بده.

·          نامه رسان صدام (خمپاره نوشته شده قبل از شلیک)

·          نزدیک نشوید شخصی است وضو و نماز را باطل می کند. (دمپایی نوشته)

·         نمی تونی لطفا مزاحم نشو (لباس نوشته خطاب به گلوله)

·         مواظب باش ترکش کمپوت نخوری (تابلویی بود جلوی در تدارکات در منطقه)

·         نازش نده گازش بده.

·          نامه رسان صدام (خمپاره نوشته شده قبل از شلیک)

·          نزدیک نشوید شخصی است وضو و نماز را باطل می کند. (دمپایی نوشته)

·         - نمی تونی لطفا مزاحم نشو (لباس نوشته خطاب به گلوله)

·         - نه خسته دلاور

·         نه خسته دلاور.

·          ورود افراد متفرقه (منظور پرنده های آهنین توپ و خمپاره) ممنوع.

·          ورود ترکش از پشت ممنوع ، مرد آن باشد که از روبرو بیاید.

·         نیش زدن انواع عقرب و رتیل ممنوع (چادر نوشته).

·          ورود شیطان ممنوع (تابلو نوشته ای با زغال)

·         3 وای به روزی که بسیج بسیج بشه.

·          لطفا تک نزنید (روی کفش نوشته شده بود).

·         لطفا خالی نبندید (داخل چادر نوشته شده بود)

·          مسافرکش کربلا (لباس نوشته راننده مینی بوس در خط)

·          می خواهیم بریم کربلا...منم میام...جا نداریم... با تاکسی بیا میدان مین

·          وایسا که اومدم (سینه لباس نوشته ای که پشت آن نوشته بود: بدو که می رسی!)

·          ورود اشیاء داغ مخصوصا ترکش ممنوع (لباس نوشته)

·          ورود پاهای متفرقه اکیدا ممنوع (پوتین نوشته پای شهید)

·          هر که زجرش بیش، اجرش بیشتر.

·         همه از من می ترسند، من از لندکروز (روی تریلی نوشته شده بود)

بخش فرهنگ پایداری تبیان 


منبع: کتاب فرهنگ جبهه جلد دوم (تابلو نوشته ها) نوشته سید مهدی ف