تبیان، دستیار زندگی
در این آموزش تعاملی دانش آموزان با نقطه ذوب مواد مختلف با انجام آزمایش آشن می شوند. مواد مختلف را در حالت جامد و مایع حرارت دهید و سرد کنید....
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

نقطه ذوب

در این آموزش تعاملی دانش آموزان با نقطه ذوب مواد مختلف با انجام آزمایش آشن می شوند. مواد مختلف را در حالت جامد و مایع حرارت دهید و سرد کنید.

نقطه ذوب

نقطه ذوب، مواد مختلف موجود مانند شکلات، آلومینیوم، شمع، کره و یخ را یادداشت کنید. در بین این مواد، کدام ماده کمترین دمای نقطه ذوب را دارد و کدام ماده بیشترین دما را برای ذوب دارد؟ برای پاسخ به این پرسش ها هر ماده را درون بشر قرار دهید و با انجام آزمایش به آن پی ببرید.

در این آموزش تعاملی، شما می توانید پس از گرم یا سرد کردن یک جسم با کلیک روی گزینه Test به مایع یا جامد بودن مواد مختلف مورد آزمایش پی ببرید.


مرکز یادگیری سایت تبیان