تبیان، دستیار زندگی
انتظار رفع مشكلات و تأمین نیاز ها از دولت ،مردم را بر گزینش نمایندگانی وادار می سازد كه آنان را همراه و كمك كار دولت در بر آمدن این مقصود تشخیص داده اند. - مجلس نقطه اساس امید است . - خطای بزرگ آن است كه این خواسته های...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

انتخابات در كلام رهبری

انتخابات دهم ریاست جمهوری

- انتظار رفع مشكلات و تأمین نیاز ها از دولت ،مردم را بر گزینش نمایندگانی وادار می سازد كه آنان را همراه و كمك كار دولت در بر آمدن این مقصود تشخیص داده اند.

- مجلس نقطه اساس امید است .

- خطای بزرگ آن است كه این خواسته های حقیقی مردم به دست غفلت و خواسته های جناحی وحزبی و شخصی به جای مصالح ملی بنشیند.

- قانون پشتوانه انتخابات است و نتیجه آن را همه قبول دارند.

- مردم حق دارند كه سرنوشت كشور را به دست خودشان رقم بزنند.

- شركت در انتخابات هم حق و هم تكلیف مردم است.

- انتخابات باید به دور از تشنج و در گیری برگزار شود.

- مردم را در تصمیم گیری آزاد بگذارید.

- من به كسانی كه فضای جامعه و كشور را با تشنج سیاسی و پر كردن از شایعات و موهومات خراب می كنند، نصیحت می كنم كه از جان مردم دست بردارند و آنان را برای تصمیم گیری آزاد بگذارند.

- بی گمان، پیروز و برنده این انتخابات ملت بزرگ و با اراده ایران است.