تبیان، دستیار زندگی
سوء دشمنان در انتخابات حضرت امام خمینی (ره) با شناخت عمیقی که از ماهیت دشمنان قسم خورده اسلام و انقلاب داشت از دانشگاهیان می خواهد که فریب این دشمنان را نخورند و از توطئه های آنان در جهت تضعیف مشارکت دانشجویان در صحنه انتخ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

دانشگاهیان و تبلیغات سوء دشمنان در انتخابات

انتخابات

حضرت امام خمینی (ره) با شناخت عمیقی که از ماهیت دشمنان قسم خورده اسلام و انقلاب داشت از دانشگاهیان می خواهد که فریب این دشمنان را نخورند و از توطئه های آنان در جهت تضعیف مشارکت دانشجویان در صحنه انتخابات غافل نشوند زیرا آنها به خاطر ضربه ای که از اسلام و انقلاب خورده اند دیگر با حربه زور نمی توانند به این انقلاب ضربه بزنند ولی آنها می خواهند با استفاده از همین مردم و استفاده از دانشجویان از داخل به انقلاب ضربه بزنند .

حضرت امام (ره) در این باره می فرمایند: «باید دانشگاهها متوجه باشند که اگر چنانچه افرادی در دانشگاه هستند که شیطنت دارند می کنند اینها را باید توجه کنند که گول اینها را نخورند . خودشان دخالت در امور انتخابات بکنند.این شیطنتهایی که الان دارند می کنند به طوریکه به من گفته اند برای مایوس کردن بعضی از جوانهای ماست.

در هرصورت ما باید از کلیه این خائنین هیچ وقت غافل نشویم اینها دائماً مشغول نقشه کشی هستند و دائماً مشغول توطئه هستند برای اینکه این سیلی ای که از اسلام خورده اند اینها به این زودی جبران پذیر نیست اینها می خواهند و می دانند که با زور نمی شود این کار را انجام داد. اگر هم یک وقتی می گویند که ما با زور و نظامی می کنیم این بیخود می گوید خودشان هم می فهمند که بیخود می گویند آنها اگر بخواهند کاری بکنند همین از ناحیه خود مردم از ناحیه دانشگاه از ناحیه بازار، از ناحیه کارگرها ، از ناحیه کارخانه ها ... می خواهند صدمه بزنند.