تبیان، دستیار زندگی
شیخ الحكما كازرونی با لباس رزم و عده ای از تفنگچیان محلی در قیام جنوب/ محمدتقی گلستان ( مدیر روزنامه گلستان ) و رضا سردار فاخر حكمت و عده ای از تفنگچیان در قیام جنوب...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

قیام جنوب به روایت تصاویر

قیام مردم تنگستان بر روی هم هفت سال طول کشید و در این مدت دلیران تنگستانی دو هدف عمده را دنبال می‌کردند، پاسداری از بوشهر و دشستان و تنگستان به عنوان منطقه سکونت خود و جلوگیری از حرکت قوای بیگانه به درون مرزهای ایران و دفاع از استقلال وطن.

قیام جنوب به روایت تصاویر

محمدتقی گلستان ( مدیر روزنامه گلستان ) و رضا سردار فاخر حكمت و عده ای از تفنگچیان در قیام جنوب

قیام جنوب به روایت تصاویر

علی دشتی و عده ای از رهبران و تفنگچیان دشتستانی در قیام جنوب

قیام جنوب به روایت تصاویر

اسماعیل قشقایی ( صولت الدوله ) در سنین جوانی

قیام جنوب به روایت تصاویر

محمد برازجانی ( معروف به غضنفرالسلطنه و از رهبران قیام جنوب علیه استعمار انگلیس )

قیام جنوب به روایت تصاویر

شیخ الحكما كازرونی با لباس رزم و عده ای از تفنگچیان محلی در قیام جنوب

قیام جنوب به روایت تصاویر

جمعی از سربازان ژاندارمری و سوئدی در جریان قیام جنوب

قیام جنوب به روایت تصاویر

غضنفرالسلطنه برازجانی و عده ای از سربازان دولتی و تفنگچیان محلی در قیام جنوب علیه استعمار انگلیس ، در محل كاروانسرای میرزا ابوالحسن مشیرالملك شیرازی

بخش تاریخ ایران و جهان تبیان

منبع : مرکز اسناد  انقلاب اسلامی