تبیان، دستیار زندگی
57- كجای حكومت اسلام دیكتاتوری بوده است آقایان سخت از این می ترسند! دیكتاتوری چیست ؟حكومت اسلام حكومت قانون است. اگر شخص اول مملكت ما در حكومت اسلامی یك خلاف بكند اسلام او را عزلش كرده، یك ظلم بكند، یك سیلی به یك كسی بزند ظل...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

حاكمیت قانون

حقوق و قانون

17/8/57- كجای حكومت اسلام دیكتاتوری بوده است آقایان سخت از این می ترسند!

دیكتاتوری چیست ؟حكومت اسلام حكومت قانون است. اگر شخص اول مملكت ما در حكومت اسلامی یك خلاف بكند اسلام او را عزلش كرده، یك ظلم بكند، یك سیلی به یك كسی بزند ظلماْ، اسلام او را عزلش كرده، او دیگر قابلیت از برای حكومت ندارد. این دیكتاتوری است؟ حكومت قانون است. قانون خدا، یعنی حاكم یعنی شخص اول مملكت، اگر یك كسی یك چیزی داشته باشد، شكایتی داشته باشد از او، پیش قاضی می رود و او را حاضرش می كند و او هم حاضر می شود، چنانچه شد. حضرت امیر این كار را كرد. ما هم یك همچو حكومتی می خواهیم، حكومت قانون، آن قانون مترقی اسلام.

18/7/57- ما می خواهیم یك حكومتی داشته باشیم كه این حكومت قانون را ملاحظه بكند، حكومت قانونی باشد.

ما می خواهیم یك حكومتی باشد مثل حكومت اسلام كه غیر از قانون هیچ چیز حكومت نكند، هیچ. قانون فقط حكومت بكند... آنهم قانون عدل، آن هم قانون صحیح، آن هم قانونی كه برای رشد بشر است، برای صلاح بشر است.

18/3/60- اگر قانون در یك كشوری عمل نشود، كسانی كه می خواهند قانون را بشكنند اینها دیكتاتورانی هستند كه به صورت اسلامی پیش آمده اند یا به صورت آزادی و امثال این حرفها... قانون را باز كنند و تكلیف را از روی قانون، همه شان معین كنند و بعد هم ملتزم باشند كه اگر قانون برخلاف رأی من هم بود، من خاضعم.

14/12/62- انتخابات جوری باشد كه مردم پسند باشد؛ یعنی مردم احساس بكنند به اینكه مسئله انتخابات به آن طوری كه قانون انتخابات گفته است، به آنطوری كه اسلام می خواهد، دارد عمل می شود. عمل مال شما است. قانون یك ثبتی است كه می شود، یك وظیفه ای معین می كند؛ لكن آنی كه مهم است، در مقام عمل است. مقام عمل جوری باشد كه تطبیق بكند با قانون، و مردم راضی باشند در عمل.