تبیان، دستیار زندگی
دکتر مارگارت متیسون و همکارش دکتر باکلی از محققان تراز اول مسائل ماوراء الطبیعه هستند که سالها ست با فعالیتهای خود دروغ بودن بسیاری از آنها را اثبات کرده اند . تلاشهای آن دو در این زمینه تاکنون به کشف روشهای فریبکارانه افراد مدعی در زمینه احضار ارواح ، ذه
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

متافیزیک تخیل

نگاهی به فیلم چراغ قرمز


دکتر مارگارت متیسون و همکارش دکتر باکلی از محققان تراز اول مسائل ماوراء الطبیعه هستند که سالها ست با فعالیتهای خود دروغ بودن بسیاری از آنها را اثبات کرده اند . تلاشهای آن دو در این زمینه تاکنون به کشف روشهای فریبکارانه افراد مدعی در زمینه احضار ارواح ، ذهن خوانی و ایمان درمانی شده ولی بعلت باور اکثر مردم به مسائل ماوراء الطبیعه و قدرت تبلیغاتی و نفوذ زیاد افراد مدعی هنوز نتوانستند جایگاه خوبی در میان مردم پیدا کنند . یکی از مدعیان قدرتهای ماوراء الطبیعه فردی ست بنام سیمون سیلور که حدود 30 سال قبل متیسون را مغلوب قدرت خود کرده ولی متیسون و باکلی همچنان بر این باورند که او یک شیاد است .


فیلم چراغ قرمز

سالهاست  بسیاری از ملحدین سعی دارند با رد تمام مسائل ماوراء الطبیعه اثبات کنند که عالم را چیزی جز ماده و انرژی تشکیل نداده است . آنها با اثبات دروغ بودن برخی ادعاها در مسائل ماورائی و روکردن دست بسیاری از شیادان و مدعیان قدرت های فراطبیعی و در کنار آن با صرف هزینه های فراوان و تبلیغات بسیار ، با خلط مباحث مختلف همچون فلسفه ، فیزیک ، شیمی و زیست شناسی سعی کرده اند کشفیات خود را به تمام مسائل ماوراء الطبیعه تعمیم دهند . یکی از ابزار تبلیغی در این زمینه سینماست و فیلمسازانی با تفکرات الحادی با ساخت فیلمهای گوناگون تلاش کرده اند مسائل ماوراء الطبیعه را رد ، و با توهم نشان دادن تمام مسائل ماوراء الطبیعه اندیشه های الحادی خود را به مخاطب القا کنند ؛ که فیلم چراغ قرمز یکی از آخرین این گونه فیلمهاست .

قصه حول شخصیت دو دکتر که در زمینه مسائل ماوراء الطبیعه تحقیقات وسیعی کرده اند شکل گرفته و در همان ابتدای فیلم بر توانایی بالای آنها در کشف شگردهای شیادان تاکید می شود . ابتدا آن دو در یک مراسم احضار روح شرکت کرده و در اولین سکانس پس از عنوان بندی ، در دانشگاه شگردی را که در آن مراسم اجرا شد، برای دانشجویان خود بازگو می کنند . فیلمساز در سراسر فیلم همین روش را ادامه می دهند ؛ توضیح آنکه ابتدا در صحنه ای مسائل ماوراء الطبیعه را مطرح و در صحنه بعد با طبیعی جلوه دادن آن ، ماوراء را رد می کند که این شیوه را می توان بهترین و اثربخش ترین روش برای القاء برخی نظریات و قبولاندن تفکر الحادی فیلمساز به مخاطب خصوصا رد وجود خدا و جهان پس از مرگ دانست .

در ادامه آشکار می شود که دکتر متیسون فرزندی دارد که سالهاست دچار مرگ مغزی شده ولی او به علت شک در وجود جهان پس از مرگ اجازه قطع وسائل تنفسی و حیات نیاتی فرزند خود را به پزشکان نمی دهد . هرچه فیلم ادامه می یابد بر شک متیسون بیشتر تاکید شده و مشخص می شود که او هنوز به دروغ بودن مسائل ماوراء الطبیعه یقین نداشته و همین شک ، وی را در برابر سیلور شکننده کرده است ؛ که صحنه مناظره تلویزیونی متیسون با وکیل سیلور تاکیدی است بر شک متیسون . در مناظره ، وکیل که به شک او پی برده با هوشمندی از متیسون می پرسد "شما به چی اعتقاد دارین دکتر؟ ، یه چیز برتر در دیدتون به زندگی دارین ؟" و متیسون جواب می دهد " من سعی دارم درک کنم نه اینکه اعتقاد پیدا کنم " و وکیل ادامه می دهد " پس قبول دارین احتمال داره یه چیز ماورایی وجود داشته باشه ؟" و سپس سوالاتی را در مورد اعتقاد متیسون به مذهب و چگونگی بی دین شدن او می پرسد و متیسون که دیگر جوابی برای گفتن ندارد مناظره را رها می کند . در صحنه بعدی نیز که مشاجره متیسون و باکلی را شاهدیم مجدد بر این شک تاکید می شود . در این صحنه متیسون پس از اعتراف به ضعف خود در مقابل رفتار سیلور به باکلی جریان شکستش از سیلور را می گوید و به او هشدار می دهد که سیلور با تمام مدعیان فرق داشته و انسان خطرناکی است . فیلمساز برای مستاصل نشان دادن متیسون در برابر وکیل سیلور و ترس وی از آشکار شدن شکش در صحنه مناظره و مشاجره ، بر نمای نزدیک که با دوربین روی دست گرفته شده تاکید کرده و بازی سیگورنی ویور نیز این نکته را به خوبی نشان می دهد .

قصه حول شخصیت دو دکتر که در زمینه مسائل ماوراء الطبیعه تحقیقات وسیعی کرده اند شکل گرفته و در همان ابتدای فیلم بر توانایی بالای آنها در کشف شگردهای شیادان تاکید می شود

در ادامه آشکار می شود که باکلی نیز به خاطر مرگ مادرش که با دورغ یک شیاد در اثر سرطان مرده است ،اعتقادش به ماوراء را از دست داده ولی او نیز همانند متیسون علیرغم ادعاهای خود هنوز در دل به قدرت مدعیان نیروهای ماوراء الطبیعه خصوصا سیلور اعتقاد دارد . پس از آشکار شدن عنصر شک در باکلی ، روند غلبه باکلی بر شک خود و رسیدن به یقین را تا انتها شاهدیم . فیلمساز سعی می کند با نشان دادن برخی اتفاقات پیرامون باکلی بیننده را به همذات پنداری واداشته و او را نیز همانند باکلی دچار شک در وجود مسائل ماورایی کند تا در انتها با رفع این شک در باکلی ، بیننده نیز با رد مسائل و نیروهای ماوراء الطبیعه ، همه آنها را توهماتی ذهنی بداند . به عنوان مثال می توان به صحنه حضور شبح وار سیلور در منزل باکلی و یا انفجار دستگاه ها و وسائل الکتریکی در کارگاه باکلی اشاره کرد که همگی در جهت ایجاد شک در مخاطب است.

نکته قابل توجه فیلم این است که فیلمساز حتی کوچک ترین دلیلی برای رد دنیای پس از مرگ و یا وجود خدا که در فیلم به آن به کرات اشاره شده ارائه نداده و سعی دارد همچون بسیاری از دانشمندان ملحد با خلط مباحث گوناگون این مسائل را رد و در انتهای فیلم تمام عالم را مادی و مسائل ماورایی را مظاهر انرژی نشان دهد .

Red Lights

چراغ قرمز

محصول 2012

هنرپیشگان : سیگورنی ویور ، کیلین مورفی ، رابرت دنیرو

بخش سینما و تلوزیون تبیان


منبع:سینمای ایران / مهدی علیپور