تبیان، دستیار زندگی
اجه    ى   حق   پیشواى   راستین کوه   حلم  و  باب  علم  و  قطب  دین ساقى      کوثر،      ا...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

پیشوای راستینخواجه    ى   حق   پیشواى   راستین

کوه   حلم  و  باب  علم  و  قطب  دین

ساقى      کوثر،      امام      رهنماى

ابن       عم     مصطفا،     شیرخداى

مرتضاى     مجتبا،     جفت     بتول

خواجه    ى   معصوم،   داماد  رسول

در        بیان       رهنمونى       آمده

صاحب      اسرار      سلونى(1) آمده

مقتدا   بی  شک  به  استحقاق  اوست

مفتى    مطلق   على  الاطلاق  اوست

چون  على  از  غیبهاى  حق  یکیست

عقل   را  در  بینش  او  کى  شکیست

از  دم  عیسى  کسى  گر  زنده خاست

او   بدم   دست   بریده   کرد   راست

گشته    اندر  کعبه  آن  صاحب  قبول

بت   شکن   بر   پشتى  دوش  رسول

در   ضمیرش   بود   مکنونات  غیب

زان   برآوردى   ید   بیضا   ز  جیب

گر     ید    بیضا    نبودیش    آشکار

کى    گرفتى    ذوالفقار    آنجا   قرار

گاه  در  جوش  آمدى  از  کار  خویش

گه  فرو  گفتى  به  چه  اسرار خویش

در    همه   آفاق   هم   دم  می  نیافت

در درون می گشت و محرم می نیافت

منطق الطیرعطار

سلونی : اشاره به حدیثی از حضرت امیر "سلونی قبل ان تفقدونی " بپرسید از من قبل از اینکه مرا از دست دهید"

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.