تبیان، دستیار زندگی
در این آموزش تعاملی، دانش آموزان دوره دبیرستان با مفهوم Lf و Lv آشنا می شوند و با فرایندهای در محیط اطرافشان با این مفاهیم بیشتر آشنا می شوند....
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

اثر گرما

دمای ذوب و جوش

در این آموزش تعاملی، دانش آموزان دوره دبیرستان با مفهوم Lf و Lv  آشنا می شوند و با فرایندهای در محیط اطرافشان با این مفاهیم بیشتر آشنا می شوند.


مرکز یادگیری سایت تبیان