تبیان، دستیار زندگی
مرجعیت امام خمینى (ره) كتاب: چارچوبى براى تحلیل و شناخت انقلاب اسلامى در ایران، ص 268 نویسنده: محمد باقر حشمت‏زاده از ویژگیهاى مهم این انقلاب كه ناشى از همان ویژگى نخست مى‏باشد، نقش دین، علماء دین و رهبرى و هدایت انقلاب...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

نقش رهبرى و مرجعیت امام خمینى (ره)

كتاب: چارچوبى براى تحلیل و شناخت انقلاب اسلامى در ایران، ص 268نویسنده: محمد باقر حشمت‏زاده

از ویژگیهاى مهم این انقلاب كه ناشى از همان ویژگى نخست مى‏باشد، نقش دین، علماء دین و رهبرى و هدایت انقلاب است.در حالیكه انقلابات دیگر به نوعى در مقابل دین و مذهب و ارباب كلیسا بود، این انقلاب با رهبرى و هدایت عالمان دینى آغاز شد.در راس این رهبرى شخص امام خمینى قرار داشت كه بالاترین جایگاه دینى یعنى مرجعیت را دارا بود.مردان دینى ما در جنبش‏هاى اجتماعى و سیاسى معاصر همیشه نقش آفرین بوده‏اند اما اینكه یك مرجع دین بصورت یك رهبر سیاسى و اجتماعى جلودار باشد كمتر دیده شده است.رهبرى ایشان ویژگیهاى زیاد و برجسته‏اى داشت كه بخصوص در مقایسه با سایر انقلابها ملموس مى‏باشد.

اولا: به عنوان یك مرجع دینى امام پایگاه وسیع و عمیق مردمى داشت.

ثانیا: به عنوان بانى قیام پانزده خرداد و شجاعت و مدیریت‏بى‏مانندش در آن جریانات و ایام تبعید، به عنوان یك رهبر سیاسى و انقلابى شناخته مى‏شد.

ثالثا: رهبرى او قاطع و تام بود و فاصله ایشان تا رهبران رده بعدى بسیار مشخص بود.

رابعا: ایشان هم طراح و ایدئولوژیگ انقلاب بود و هم مدیر و مجرى آن شد.