یك عكاس علمی اهل پرتغال با استفاده از روش ماكروفتوگرافی، عكس های دیدنی از حشرات در نمای بسیار نزدیك با جزئیاتی دقیق تهیه كرده است.
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : راضیه کتابچی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

چهره دیدنی حشرات از نزدیك‌ترین نما


یك عكاس علمی اهل پرتغال با استفاده از روش ماكروفتوگرافی، عكس های دیدنی از حشرات در نمای بسیار نزدیك با جزئیاتی دقیق تهیه كرده است.

ماكروفتوگرافی یا عكاسی از سوژه های بسیار ریز می تواند جزئیات خیلی دقیقی از یك شییء یا موجود را در اختیار محققان قرار دهد.

«پائولو رودریگوئز» با استفاده از این روش عكاسی، تصاویر دیدنی از حشرات مختلف در ساعات اولیه بامداد و درحالیكه قطرات باران روی بدن آنها قابل مشاهده است، تهیه كرده است.در این تصاویر جزئیات ظریفی از بدن مانند پرزها، مو، ‌چشمان و سایر اندام حشرات كه با چشم غیر مسلح قابل مشاهده نیستند، به تصویر كشیده شده‌اند.

این عكاس برای تهیه برخی از این تصاویر بیش از 10 ساعت زمان صرف كرده است، چراكه تهیه عكس با وضوح تصویری بالا و ارائه ریزترین جزئیات در روش ماكروفتوگرافی نیازمند تنظیم دقیق نور است.

 

<
 • چهره دیدنی حشرات از نزدیك‌ترین نما
  چهره دیدنی حشرات از نزدیك‌ترین نما
 • چهره دیدنی حشرات از نزدیك‌ترین نما
  چهره دیدنی حشرات از نزدیك‌ترین نما
 • چهره دیدنی حشرات از نزدیك‌ترین نما
  چهره دیدنی حشرات از نزدیك‌ترین نما
 • چهره دیدنی حشرات از نزدیك‌ترین نما
  چهره دیدنی حشرات از نزدیك‌ترین نما
 • چهره دیدنی حشرات از نزدیك‌ترین نما
  چهره دیدنی حشرات از نزدیك‌ترین نما
 • چهره دیدنی حشرات از نزدیك‌ترین نما
  چهره دیدنی حشرات از نزدیك‌ترین نما
 
 
بخش دانش و زندگی تبیان

منبع: ایسنا