تبیان، دستیار زندگی
در این آموزش تعاملی، دانش آموزان دوره راهنمایی و دبیرستان با مفهوم گرما آشنا شده و روش های انتقال گرما که شامل همرفت، رسانش و تابش می باشد، آشنا شده و با مشاهده مثال هایی از این موارد، با روش های انتقال گرما آشنا می شوید....
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

انتقال گرما

در این آموزش تعاملی، دانش آموزان دوره راهنمایی و دبیرستان با مفهوم گرما آشنا شده و روش های انتقال گرما که شامل همرفت، رسانش و تابش می باشد، آشنا می شوند و با مشاهده مثال هایی از این موارد،  روش های انتقال گرما را مشاهده می کنند و می توانند مثال هایی از این دست را در محیط اطراف خود بیابند.

انتقال گرما

رسانایی : در انتقال گرما به این روش، ابتدا قسمتی از ماده گرم می شود، ملکول های آن قسمت جنبش بیشتری پیدا می کنند سپس به ملکول های مجاور برخورد کرده آن ها را نیز به حرکت در می آورند این کار در سرتاسر ماده ادامه می یابد تا این که ماده گرم می شود.

همرفت : در انتقال گرما به این روش، ملکول های ماده نیز ضمن انتقال گرما حرکت می کنند.

تابش : در این روش برخلاف دو روش قبل برای انتقال گرما نیاز به ماده نیست مانند گرمای خورشید که از فضای بدون ماده عبور کرده و به ما می رسد.


مرکز یادگیری سایت تبیان