تبیان، دستیار زندگی
موافقت دولت ترکیه برای تخلیه امریکاییها با هلی کوپتر از ایران...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

موافقت دولت ترکیه برای تخلیه امریکاییها با هلی کوپتر از ایران.

حمایت وسیع عراق و افغانستان از دولت ایران.