تبیان، دستیار زندگی
شکسته شدن حکومت نظامی بختیار به فرمان حضرت امام خمینی (ره) (1357 ه.ش) ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

شکسته شدن حکومت نظامی بختیار به فرمان حضرت امام خمینی (ره) (1357 ه.ش)ابزار ناتوانی نیروهای نظامی و انتظامیبختیار از مقابله با توزیع سلاح بین مردم در مساجد.خلع سلاح پایگاه نوژه در همدان به دستورآیت الله مدنیاعزام سپاه یکصد هزار نفری حضرت مهدی (عج) به جبهه های نبرد.(1365ه.ش)بسیاری از نقاط تهران در تصرف مردم مسلح است.

امام خمینی تهدید کرد در صورت عدم جلوگیری از کشتار و وحشیگری نیروهای گارد حکم جهاد می دهد.

اولین اعلامیه ارتش مردم صادر شد.

جنگ تانکها با مردم مسلح در خیابانها.

بختیار در نطقی مذبوحانه اعلام کرد رشته کار از دست آیت الله خمینی خارج شده است.

امکانات 58 سازمان اعتصابی در اختیار دولت موقت قرار گرفت.

بیانیه مهم حضرت امام در ارتباط بااعلام حکومت نظامی.