تبیان، دستیار زندگی
تحصن روحانیون در دانشگاه تهران در اعتراض به جلوگیری دولت بختیار از ورود امام خمینی (ره) به ایران (1357 ه. ش) ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تحصن روحانیون در دانشگاه تهران در اعتراض به جلوگیری دولت بختیار از ورود امام خمینی (ره) به ایران (1357 ه. ش)

به تاخیر افتادن پرواز هواپیمای حامل حضرت امام خمینی(ره) به دلیل بسته بودن فرودگاه ایران(1357 ه. ش)

امام خمینی: من هرگز با دولتهای غیر قانونی مذاکره نکرده و نمی کنم.

دهها نفر در تظاهرات سراسر کشور کشته شدند.

میلیونها نفر در 48 ساعت گذشته به راهپیمایی پرداختند.

تظاهرات در شهرهای تبریز – سنندج – رشت – خلخال – آبادان – پلدختر – بیرجند به خون کشیده شد.