تبیان، دستیار زندگی
فارت ایران در دانمارک توسط ایران مخالف رژیم در کپنهاگ (1357 ه. ش) گلوله باران مردم در خیابانهای مشرف به دانشگاه تهران و شهید شدن صدها تن از مردم بی دفاع (1357 ه. ش) اظهار نظر وزیر پیشین دادگستری آمریکا، مبنی بر درخواست 99 درص...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

اشغال سفارت ایران در دانمارک توسط ایران مخالف رژیم در کپنهاگ (1357 ه. ش)گلوله باران مردم در خیابانهای مشرف به دانشگاه تهران و شهید شدن صدها تن از مردم بی دفاع (1357 ه. ش)اظهار نظر وزیر پیشین دادگستری آمریکا، مبنی بر درخواست 99 درصد مردم ایران برای بازگشت آیت ا... خمینی و پایان حکومت ضد ملی (1357 ه. ش)

پیام حضرت امام در مورد کشتار دستجمعی در تهران (1357 ه. ش)[باز کشتارها و قتل عامهای دسته جمعی را در تهران و شهرستانها شروع کردند . باز دژخیمان محمدرضا با مسلح شدن به ادعای قانون و استقلال کشور و سرپوش ملیت به جهان مردم بی پناه افتاده اند... هر روز مواجه با یک دسته نیرنگ باز هستیم که می خواهند منافع اجنبی را تامین کنند؛ اگر چه به کشتار هزاران نفر از این ملت رنجدیده شجاع بینجامد . ملت دلیر با خون جوانان عزیز خود محمدرضا را از صحنه خارج کرد . لکن اجانب یک مهره دیگر را با نقاب ملیت به صحنه آوردند...

ملت عزیزم ! دوستان من ! نه به وعده های پوچ دولتهای غیر قانونی اعتنا کنید و نه از هیاهوی دژخیمان بهراسید. نهضت مقدس را به پیش برانید و به آخر رسانید...

شهادت حجت السلامشهید میثمی (1365 ه. ش)شهادت سردار سرلشکر پاسدارغلامحسین افشردی(1361 ه. ش)
بختیار اعلام کرد: فرودگاه برای ورود امام باز شد.

تهران غرق در آتش و خون، خونین ترین حادثه پس از فاجعه میدان ژاله (شهدا) میدان 24 اسفند به میدان جنگ شباهت پیدا کرده بود. تیراندازی و زد و خورد بیش از 7 ساعت ادامه داشت، جمعیت به سوی دانشگاه تهران می رفت که تیراندازی با مسلسل به سوی آنها آغاز شد.

پناهندگی گسترده ی اعضای ساواک به اسرائیل.

روحانیون متحصن در مسجد دانشگاه 500 نفر شدند.

راه پیمایی کارکنان و کارگردان مسلسل سازی و ضایع نظامی.

اشغال سفارت ایران در دانمارک توسط ایرانیان مخالف رژیم در کپنهاگ دانمارک (1357 ه. ش)

گلوله باران مردم در خیابانهای مشرف به دانشگاه تهران و به شهادت رسیدن صدها تن از مردم بی دفاع (1357 ه. ش)

اظهار نظر وزیر پیشین دادگستری آمریکا، مبنی بر درخواست 99 درصد مردم ایران برای بازگشت آیت ا... خمینی و پایان حکومت ضد ملی (1357 ه. ش)