تبیان، دستیار زندگی
جهت جلوگیری از ورود حضرت امام خمینی (ره) (1357ه. ش) رد اظهارات شاپور بختیار توسط حضرت آیت الله شیرازی (رد پشتیبانی آیات اعظام از دولت وی) (1357ه. ش ) اشغال کنسولگری ایران ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

بستن فرودگاه مهرآباد به دستور بختیار
جهت جلوگیری از ورود حضرت امام خمینی (ره) (1357ه. ش) رد اظهارات شاپور بختیار توسط حضرت آیت الله شیرازی (رد پشتیبانی آیات اعظام از دولت وی) (1357ه. ش ) اشغال کنسولگری ایران توسط دانشجویان ایرانی در پاریس (1357 ه. ش) عملیات فتح 4 (1365 ه. ش) بازرگان: استعفا عاقلانه ترین کار بختیار است. شورش در زندان اهواز. تهدیدهای تلفنی نسبت به جان امام (ره) شدت گرفته ولی در برنامه بازگشت خللی حاصل نمی شود امام خمینی فرمودند: برای بازگشت به ایران جنگ می کنیم (پلیس فرانسه بر شدت مراقبت از جان امام خمینی افزود). تقدیم لایحه انحلال ساواک و محاکمه مقامات توسط بختیار.