تبیان، دستیار زندگی
روان شناسی را می توان به عنوان بررسی علمی رفتارو فرآیندهای ذهنی تعریف كرد. ریشه های این علم  را باید در سده های چهارم و پنجم پیش از میلاد جستجو كرد. - روان شناس آزمایشی ( روانشناس تجربی)  Experimental Psychologist...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

روان شناسی و زیرمجموعه های آن

روان شناسی را می توان به عنوان بررسی علمی رفتارو فرآیندهای ذهنی تعریف كرد. ریشه های این علم را باید در سده های چهارم و پنجم پیش از میلاد جستجو كرد.

- روان شناس آزمایشی ( روانشناس تجربی)  Experimental Psychologist :

روان شناس با گرایش پژوهشی در زمینه مطالعه آزمایشگاهی اصول روان شناختی حاكم بر رفتار آدمی و جانداران رده های پایین تر.

- روان شناس آموزشگاهیSchool Psychologist :

روان شناس متخصص كهدر استخدام یك آموزشگاه یا منطقه آموزشی است و وظایفی نظیر آزمون كردن، راهنمایی، و پژوهش برعهده دارد.

- روان شناس اجتماعیSocial Psychologist :

روان شناسی كه با مطالعه تعامل اجتماعی و شیوه های اثرگذاری افراد بر یكدیگر سر و كار دارد.

- روان شناس بالینیClinical Psychologist :

روان شناسی كه معمولاً دارای درجه دكتری است و در زمینه تشخیص و درمان مشكلات هیجانی و رفتاری و اختلال های روانی تخصص دارد.

- روان شناس پرورشی( روان شناس تربیتی)Educational Psychologist :

روان شناسی كه گرایش پژوهشی او متمركز بر كاربرد اصول روان شناسی در حوزه آموزش و پرورش كودكان و بزرگسالان در موسسات آموزشی است.

- روان شناس رشدDevelopmental Psychologist:

روان شناسی كه گرایش پژوهشی او متمركز بر مطالعه تغییراتی است كه در نتیجه رشد و نمو جاندار حاصل می شود، به ویژه روابطی كه بین رفتار قبلی و رفتار بعدی جاندار وجود دارد.

- روان شناس شخصیت شناسPersonality Psychologist :

روان شناسی كه با طبقه بندی افراد، و مطالعه تفاوتهای فردی سروكار دارد. این حوزه تخصصی تا حدودی با كار روان شناسان رشد و اجتماعی همپوشی دارد.

- روان شناس فیزیولوژیایی :Physiological Psychologist

روان شناسی كه با مطالعه رابطه بین كاركردهای فیزیولوژیایی و رفتار سرو كار دارد.

- روان شناس مشاوره ای  Counseling Psychologist :

روان شناسی كه معمولاً درجه دكتری دارد و به حال و فصل آن دسته از مشكلات و مسایل فردی می پردازد كه بیماری شناخته نمی شوند؛ مثلاً مسایل تحصیلی، اجتماعی و حرفه ای دانش آموزان و دانشجویان. چنین فردی دارای مهارتهای روان شناس بالینی است ولی معمولاً در سازمانهای غیر پزشكی كار می كند.

- روان شناس مهندسیEngineering Psychologist   :

روان شناسی كه با مطالعه رابطه انسان با ماشین سروكار دارد و مثلاً در پی آن است كه ماشینها به گونه ای طراحی شوند كه خطای آدمی به حداقل برسد.

- روانكاوPsychoanalyst: ( دكتری روان شناسی كه دوسال دوره روانكاوی را گذرانده باشد)

روان درمانگری كه معمولاً دوره آموزشی روان پزشكی را گذرانده است و برای درمان روان رنجوریها و سایر اختلالهای روانی از روشهایی كه در اصل فروید پیشنهاد كرده است استفاده می كند.

- روان پزشك  Psychiatrist :

پزشك متخصص دردرمان و پیشگیری اختلالهای خفیف یا شدید روانی( دارودرمانی) .

- مددكار روانیPsychiatric Social worker  :

مددكاری كه دوره آموزشی لازم را در زمینه شیوه كار با بیماران و خانواده آنها، در ارتباط با مسایل سلامت و بیماری گذرانده است و در انجام وظایف خود معمولاً از نزدیك با روان پزشك یا روان شناس بالینی همكاری می كند.

- روان درمانگر - Psychotherapist:

پزشكی كه به كمك شیوه های روان شناختی و معمولاً، اما نه منحصراً ،از طریق مشاوره فردی به درمان ناسازگاریهای شخصیت یا بیماریهای روانی می پردازد .

در ایران بیشتر افراد در زمینه روان شناسی بالینی ، روان شناسی عمومی ، و روان شناسی كودكان استثنایی فعالیت می كنند.

زهره پری نوش - سایت تبیان

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.