تبیان، دستیار زندگی
در فرایند این پروژه NDYS دانش آموزان یادمی گیرند نقشه ایمنی مدرسه خود و اطراف آن را ایجاد کنند . از به هم پیوستن نقشه ایمنی مدرسه ها ، نقشه تمام منطقه ،شهر ،کشور و جهان درست خواهد شد .دستورالعمل ایجاد نقشه ایمنی مهمترین قسمت این پروژه است که در اختیار...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : زهرا انصاری
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

موضوع های NDYS

موضوع های ndys

پروژه

(The Natural Disaster Youth Summit )NDYS

اهمیت زندگی بشر و آمادگی برای حوادث طبیعی آموزش می دهد. به این منظور با توجه به تجربه حوادث گذشته، دانش و اطلاعات مختلف به منظور کاهش تاثیر بلایای طبیعی در هر کشور اقدام می شود.

اقدامات کودکان باعث افزایش آگاهی خانواده ها، مدارس و جوامع محلی نسبت به بلایای طبیعی در سراسر جهان خواهد شد. در این صفحه  توضیحات کلی در مورد این پروژه نوشته شده است.

در این قسمت پروژه های در حال اجرای آن  و  همچنین چگونگی همکاری با این پروژه  توضیح داده می شود. عکس های این قسمت بیشتر از مشارکت دانش آموزان ایران است.

توسعه شبکه جهانی پیشگیری از فاجعه

یکی از هدف های پروژه NDYS استفاده از درس های آموخته شده برای پیشگیری از خسارت های ناشی از بلایای طبیعی، بهبود، آموزش امداد و توسعه شبکه جهانی پیشگیری از فاجعه در سراسر جهان است. به اشتراک گذاری اطلاعات یکی از راه های گسترش این شبکه است. پروژه NDYS  با برگزاری کنفرانس های سالانه قدم مهمی برای برقراری این شبکه کرده است. انجام ویدئو کنفرانس در کنار کنفرانس واقعی امکان برقراری ارتباط و تبادل اطلاعات را برای دانش آموزان بیشتری فراهم می کند.

موضوع های ndys

تهیه نقشه ایمن مدرسه و محیط اطراف

مدیریت بحران چهار مرحله دارد: کاهش خطرات آن، آمادگی برای مقابله، برخورد مناسب در اولین ساعت ها ، جبران و بازسازی خسارت ها. کاهش خطرات و آمادگی  برای مقابله مراحلی هستند که قبل از وقوع بلایای طبیعی باید انجام شوند.  برخورد مناسب در اولین ساعت ها، جبران و بازسازی خسارت ها  برای زمان پس از وقوع حادثه  است.

در مورد زلزله  به نظر می رسد که ساخت خانه های مقاوم در برابر زلزله و آگاهی از ویژگی های منطقه زندگی  مهمترین عامل کاهش خسارات است. در فرایند این پروژه دانش آموزان یادمی گیرند نقشه ایمنی مدرسه خود و اطراف آن را ایجاد کنند. از به هم پیوستن نقشه ایمنی مدرسه ها، نقشه تمام منطقه، شهر، کشور و جهان درست خواهد شد. دستورالعمل ایجاد نقشه ایمنی مهمترین قسمت این پروژه است که در اختیار معلم ها و دانش آموزان قرار می گیرد.

موضوع های ndys

موضوع های ndys

تهیه کیف ایمنی مخصوص مواقع اضطراری

تهیه یک لیست از وسایلی که در مواقع ضروری مورد نیاز است، اولین گام برای تهیه کیف مخصوص مواقع اضطراری است. گام بعدی تهیه کیف و لوازم درون آن است. دانش آموزان در ارتباط های خود  با یکدیگر به بحث در مورد  چگونگی تهیه لیست لوازم و تهیه کیف می پردارند.

موضوع های ndys

به عنوان یک برنامه تکمیل کننده آماده کردن یک عروسکی است. عروسک ها (سفیران کوچک NDYS) به منظور تقویت پیوند دوستانه در میان مدارس شریک رد و بدل خواهد شد.

موضوع های ndys

چگونگی کار و عضویت

برای عضویت  در این پروژه باید اطلاعات زیر را به آدرس ایمیل پروژه ارسال کرد:

1-   نام

2-   آدرس ایمیل

3-   رشته درسی

4-   نام مدرسه

5-   آدرس پستی ،شماره تلفن ، فکس و آدرس وب سایت مدرسه

6-   سن دانش آموزان

7-   تعداد دانش آموزان

8-   وضعیت اینترنتی که در دسترس دارید

9-   تجربه هایی که در زمینه این پروژه دارید

10-آیا همکاران شما عضو شبکه iEARN  هستند؟

آدرس ایمیل پروژه:   ndys@jearn.jp

مطالب مرتبط  :

انجمن جوانان بلایای طبیعی

سلسله مقاله های معرفی سازمان ها و سایت های بین المللی 

پیوندها :

http://ndys.jearn.jp/meeting.html

http://ndys.jearn.jp/GDSM.htm

http://ndys.jearn.jp/regist.htm

l

بخش پژوهش های دانش آموزی تبیان،تهیه: زهرا انصاری

تنظیم: نسرین صادقی