تبیان، دستیار زندگی
در این فعالیت تعاملی، دانش آموزان با آنزیم ها که مهم ترین ابزارهای سلول هستند، آشنا شده و با طراحی سؤال و مشاهده فعالیت های تعاملی با عملکرد آنزیم ها آشنا می شوند.....
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

آنزیم ها

آنزیم

در این فعالیت تعاملی، دانش آموزان  با آنزیم ها که مهم ترین ابزارهای سلول هستند، آشنا شده و با طراحی سؤال و مشاهده فعالیت های تعاملی با عملکرد آنزیم ها آشنا می شوند.

برای مشاهده فایل فارسی این آموزش تعاملی کلیک نمایید.


مرکز یادگیری سایت تبیان