تبیان، دستیار زندگی
تا به حال به این سوال فکر کرده اید که : هدف ما از آموزش علوم در مدرسه و دبیرستان چیست؟ چرا باید زمان زیادی از وقت مدرسه به آموزش علوم اختصاص بدهیم؟ آیا روش متداول آموزش علوم در کشور پاسخ گوی اهداف کلی آموزش علوم هست؟ توجه کنید که برای یافتن پاسخ علمی...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

آموزش مبتنی بر جستجوگری و اهداف کلی آموزش و پرورش

آموزش مبتنی بر جستجوگری و اهداف کلی آموزش و پرورش
تا به حال به این سوال فکر کرده اید که : هدف ما از آموزش علوم در مدرسه و دبیرستان چیست؟ چرا باید زمان زیادی از وقت مدرسه به آموزش علوم اختصاص بدهیم؟ آیا روش متداول آموزش علوم در کشور پاسخ گوی اهداف کلی آموزش علوم هست؟ توجه کنید که برای یافتن پاسخ علمی برای چنین سوالی مقدار زیادی تحقیق و پژوهش در عالی ترین سطح آموزش و پرورش کشور لازم است. هدف ما در این مقاله، یافتن یک جواب علمی برای این سوال نیست، بلکه می خواهیم دیدگاهمان در یک جواب ساده به این سوال یکی شود تا بتوانیم در بقیه آسانتر همراه شویم.

اگر هدف آموزش مدرسه ایی این باشد که دانش آموزان مهارتهای اصلی زندگی را فرا بگیرند، مهارت های مهم فرد در زندگی چیست؟ و نظام آموزشی برای دانش آموزان چه می تواند بکند ؟

برای درک بهتر چنین سوالی باید پایمان را کمی از مدرسه بیرون بگذاریم و به آینده بلند مدت دانش آموزان نگاه کنیم. آنها بزرگ می شوند و باید در جامعه مشغول به کار بشوند و با دیگران معاشرت کنند. آیا شخصی با مهارت ناکافی می تواند در جامعه فعلی ما کار پیدا کند؟ یا بهتر است بگوییم کار خوبی پیدا کند؟ آیا می تواند در کار خود پیشرفت کند؟ آیا می تواند فرد مفیدی برای خانواده خود باشد؟ آیا می تواند خانواده ایی را اداره کند؟ آیا می تواند فرزندان موفقی تربیت کند؟....

آموزش مبتنی بر جستجوگری و اهداف کلی آموزش و پرورش

تمام این موقعیت ها، موقعیت های پیچیده ایی است که شخص برای تعامل با آن ها نیاز به توانایی برخورد با مساله و حل مساله در محیط واقعی دارد. شخص مجبور است برای مدیریت زندگی شخصی، خانوادگی و کاری خود تعداد زیادی مساله پیچیده حل کند و با تغییر و مدرن شدن جامعه این پیچیدگی ها روز به روز زیاد تر می شود.

به نظر می رسد مهارت برخورد و حل مساله یکی از مهم ترین مهارت های فرد در جامعه باشد و یک نظام آموزشی خوب می تواند به جای تاکید بیش از حد روی آموزش دانش و حفظیات، به تقویت این مهارت در محیط مدرسه بپردازد. حالا برای پاسخ دادن به سوال اول مقاله بیایید خواسته های محیط کار را که یکی از حوزه های واقعی زندگی آینده بچه هاست را با مهارت هایی که از طریق جستجوگری به بچه ها انتقال می یابد، مقایسه کنیم.

مهارت برخورد با مساله و حل آن در محیط های کاری شامل چه بخش هایی می شود؟

اگر به هر سازمان و شرکت موفقی نگاه کنید می بینید که در آن ها گاه گاه کارگاه ها یا دوره هایی برای ارتقاء مهارت های حل مساله برای کارکنان شرکت ها ترتیب داده شده و مهارتهایی در این مورد به کارکنان آموزش داده می شوند.

آموزش مبتنی بر جستجوگری و اهداف کلی آموزش و پرورش

مهارتهایی که اغلب در این دوره های آموزشی مورد توجه اند، عبارتند از اینکه فرد یادگیرنده بتواند:

• ریشه های احتمالی مشکلات را شناسایی کند.

• آنچه را شناسایی کرده است، آزمایش کند.

• به کمک روش بارش ذهنی، مصاحبه و نظر سنجی مساله را برای خود و دیگران روشن تر و ریشه های اصلی مساله را پیدا کند.

• مساله و توصیه های خود را به شکلی روشن و واضح برای دیگران بنویسد و به آن ها منتقل کند.

• همبستگی بین دو دسته اطلاعات را بفهمد و برای دیگران توضیح دهد .

آموزش مبتنی بر جستجوگری روی چه مهارت هایی تاکید دارد؟

در آموزش مبتنی بر جستجوگری انتظار می رود فراگیرنده مهارت های زیر را به دست آورد:

• بتواند پدیده را به دقت مشاهده کند.

• بتواند عوامل موثر در یک پدیده را تشخیص دهد.

• بتواند عواملی که تاثیر زیادتری در مساله دارند را تشخیص دهد.

• بتواند در حالی که عوامل دیگر را کنترل می کند، به بررسی رابطه دو عامل با همدیگر بپردازد.

• بتواند با تحلیل درست داده های به دست آمده، رابطه دو کمیت بررسی شده با همدیگر را کشف کند.

• بتواندکار خود را به نحو قابل فهمی به شکل کتبی و شفاهی برای دیگران ارائه کند.

با دقت در مهارت های حل مساله در محیط کار و مهارت های آموزش مبتنی بر جستجوگری می توان نتیجه گرفت که دانش آموزانی که تحت آموزش مبتنی بر جستجوگری قرار می گیرند مهارت هایی را به طور عملی فرا می گیرند که در آینده مستقیما در زندگی کاری آن ها تاثیر خواهد گذاشت.

بخش پژوهش های دانش آموزی تبیان، تنظیم: نسرین صادقی