یادگیری مبتنی بر جستجو گری شامل پنج بخش اصلی است: در مرحله اول دانش آموز با یک سوال علمی، یک اتفاق یا یک پدیده درگیر می شود و در مورد آن کنجکاوی می کند. در مرحله دوم به پیش بینی یا فرضیه سازی می پردازد و با انجام یک سری فعالیت عملی سعی می کند تا مساله...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

مراحل اصلی یادگیری مبتنی بر جستجوگری

مراحل اصلی یادگیری مبتنی بر جستجوگری

 

 

یادگیری مبتنی بر جستجو گری شامل پنج بخش اصلی است:

مراحل اصلی یادگیری مبتنی بر جستجوگریدر مرحله اول دانش آموز با یک سوال علمی، یک اتفاق یا یک پدیده درگیر می شود و در مورد آن کنجکاوی می کند.

مراحل اصلی یادگیری مبتنی بر جستجوگریدر مرحله دوم به پیش بینی یا فرضیه سازی می پردازد و با انجام یک سری فعالیت عملی سعی می کند تا مساله را بهتر بفهمد.

مراحل اصلی یادگیری مبتنی بر جستجوگریدر مرحله سوم به تعبیر داده ها و تجزیه و تحلیل ایده های داده شده در مورد مساله خواهد پرداخت .
مراحل اصلی یادگیری مبتنی بر جستجوگریدر مرحله چهارم سعی می کند که از آنچه فرا گرفته، برای حل مسائل نو در یک محیط جدید استفاده کند .

مراحل اصلی یادگیری مبتنی بر جستجوگریدر مرحله پنجم باید بتواند آنچه را یادگرفته و روش یادگیری خود را ارزیابی کند.  

 

دانش آموزی که برای مدت طولانی تحت آموزش مبتنی بر جستجوگری قرار گرفته است قادر خواهد بود:

مراحل اصلی یادگیری مبتنی بر جستجوگری

 • نسبت به محیط اطراف خود کنجکاوی نشان دهد.
 • برای درک بهتر یک پدیده به مشاهده دقیق بپردازد.
 • کنجکاوی خود را به صورت یک سری سوال مطرح کند.
 • سعی کند بین دانشی که فراگرفته و سوالات پیش آمده، ارتباط منطقی برقرار کند.
 • برای برطرف کردن تضادهای احتمالی پیش آمده بین این سوالات و دانش قبلی خود میل به یادگیری بیشتر پیدا کند.
 • برای توجیه سوالاتی که برایش پیش می آید، فرضیه سازی یا پیش بینی کند.
 • بین فرضیه ساخته شده و نتیجه گیری علمی تفاوت قائل شود.
 • برای آنچه مشاهده می کند، توجیه منطقی بیاورد.
 • مراحل اصلی یادگیری مبتنی بر جستجوگریبرای بررسی یک پیش بینی یا سوال پژوهشی به جمع آوری داده بپردازد.
 • برای توضیح یک پدیده آن را به چیزهای ساده تری تشبیه کند (یعنی مدل سازی کند)
 • توضیحات خود را واضح بیان کند.
 • در شرایط جدید برای حل مسائل پیش آمده، توانایی ها و دانشی را که به دست آورده، به کار گیرد .
 • آنچه انجام داده را ارزیابی می کند و برای بهبود آن در کارهای بعدی راه حل ارائه می کند
 • آنچه را یادگرفته است، ارزیابی کند .
 • چگونگی یادگیری خود را ارزیابی کند .
 • به توانایی های یادگیری خود اعتماد دارند، به عبارتی برای یادگیری منتظر معلم نمی ماند. 
 • به روش حل مساله خود افتخار می کنند: برای روشی که برای حل مساله بکار بردند احترام قائلند .
 • از یافتن ارتباط بین چیزهای مختلف لذت می برند .
 • به قضاوت خودشان در مورد یک مساله اعتماد دارند، به عبارتی منتظر نیستند که از معلم یا شخص ذی صلاحی پاسخ مساله های خود را بپرسند. بلکه برای یافتن جواب به استنتاج خود متکی اند. 
 • از اینکه اشتباه کنند ترسی ندارند. آنقدر در حین یافتن سوالاتشان اشتباه کرده اند که ترسشان ریخته است.
 • در جواب دادن به سوالات عجله ایی ندارند.

 


بخش پژوهش های دانش آموزی تبیان، تنظیم: نسرین صادقی