تبیان، دستیار زندگی
در این مقاله به بررسی اجزای مختلف سیستم فرمان مکانیکی می پردازیم. این نوع سیستم فرمان، دارای مکانیزم اهرم بندی می باشد که تغییر جهتی که توسط راننده به غربیلک فرمان اعمال می شود ....
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

سیستم فرمان و هدایت خودرو ( Steering System)

سیستم فرمان و هدایت خودرو

مقدمه

خودرو وسیله نقلیه ای است که انسان برای رفع نیازمندی های خود از آن استفاده می کند، یک خودرو از بخش های
مختلفی تشکیل شده ایت، این بخش ها عبارتند از :

1-    شاسی و بدنه

2-    سیستم تعلیق

3-    سیستم ترمز

4-    سیستم فرمان

5-    مولد قدرت(مولد)

6-     سیستم سوخت رسانی

7-    سیستم انتقال قدرت

8-    برق خودرو

درمجموعه ای از مقالات، سعی داریم توجه بیشتری به قسمت های مختلف خودرو نماییم. این مجموعه مقالات می تواند برای دانش آموزان و دانشجویان رشته مکانیک خودرو، صنایع اتومبیل و رشته های مشابه مورد استفاده قرار گیرد.

در این مقاله به بررسی اجزای مختلف سیستم فرمان مکانیکی می پردازیم. این نوع سیستم فرمان، دارای مکانیزم اهرم بندی می باشد که تغییر جهتی که توسط راننده به غربیلک فرمان اعمال می شود به چرخ ها منتقل می کند و باعث تغییر جهت آن ها و گردش خودرو می شود.

برای هدایت خودرو در مسیر دلخواه، چرخ ها باید جهت پذیر باشند. مکانیزمی به نام سیستم فرمان این تغییر جهت را اعمال می کند. که ممکن است مکانیکی ، هیدرولیکی و یا حتی الکترونیکی باشد.

اجزای مکانیزم سیستم فرمان عبارتند از:

1-   غربیلک فرمان (فلکه فرمان)

2-   میل فرمان (ستونی فرمان)

3-   جعبه فرمان

4-   بازوی پیتمن

5-   میل درگ

6-   شغال دست (بازوی فرمان)

7-   سگ دست

8-   میل فرمان وسط

9-   اهرم تای راد

در این قسمت به بررسی و معرفی هر یک از این بخش های سیستم فرمان می پردازیم.

غربیلک فرمان( Steering Wheel ):

قطعه ای دایره ای شکل از جنس پلاستیکی با اسکلت فلزی است که نیروی دست راننده را به اهرم بندی فرمان منتقل می کند.

سیستم فرمان و هدایت خودرو

میل فرمان (Steering Shaft):

میله ای است که به غربیلک فرمان توسط یک هزار خاری یا پیچ متصل شده است و گردش غربیلک فرمان را به جعبه فرمان منتقل می کند.

سیستم فرمان و هدایت خودرو

جعبه فرمان (Steering Box):

گشتاوری که توسط دست راننده به غربیلک فرمان اعمال شده، توسط ستونی فرمان به جعبه فرمان انتقال می یابد. جعبه فرمان گشتاور کم دست راننده را به گشتاور نسبتاً بزرگی تبدیل می کند، جعبه فرمان قدرت نیروی گشتاور را اضافه می کند.

سیستم فرمان و هدایت خودرو

سیستم فرمان و هدایت خودرو

بازوی پیتمن(Pitman Arm):

در انتهای شفت خروجی جعبه فرمان، یک هزار خاری وجود دارد که بازوی پیتمن روی آن نصب شده است. با دوران شفت خروجی جعبه فرمان، این بازو حرکت زاویه ای انتجام دهد و انتهای پیتمن توسط یک سیبک به میله ی درگ متصل می شود.

سیستم فرمان و هدایت خودرو

( سیبک یک مفصل کاسه ساچمه ای است که یک طرف آن به مفصل ساچمه ای و سمت دیگر آن به شکل یک پیچ رزوه دار است. )

میله درگ(Drag Link):

این درگ اهرمی است که بین بازوی پیتمن و شغال دست ارتباط ایجاد می کند، اتصال هر دو سر میله ی درگ توسط سیبک است. (شکل زیر را مشاهده کنید.)

شغال دست(Steering Arm):

علت نام گذاری این قطعه مربوط به شکل ظاهری این اهرم است که خمیده است. انتقال نیرو به سگ دست توسط این بخش انجام می شود. (شکل زیر را مشاهده کنید.)

سگ دست (Knuckle):

قطعه ای u شکل است که توسط یک پین بزرگ نسب به محور، لولا شده و قابلیت گردش نسبت به آن را دارد. اگر مکانیزم فرمان شغال دست را به حرکت در آورد، سگ دست می چرخد و از این طریق چرخ ها نیز تغییر جهت می دهند.

(شکل زیر را مشاهده کنید.)

سیستم فرمان و هدایت خودرو

میل فرمان وسط (Track Rod) :

این اهرم توسط دو بازوی فرمان ارتباط بین سگ دست ها را بر قرار می کند، این میله در جهت عرض خودرو به موازات محور قرار گرفته است. در نتیجه تغییر جهت به چرخ های جلوی سمت شاگرد نیز منتقل می شود.  (شکل زیر را مشاهده کنید.)

اهرم تای راد (Tie Rod):

در بسیاری از خودرو های سواری، میله درگ از طریق یک اهرم دیگر به نام تای راد به بازوی فرمان متصل می شود. در این حالت میل فرمان وسط بین دو اهرم تای راد قرار می گیرد. (شکل زیر را مشاهده کنید.)

سیستم فرمان و هدایت خودرو


مرکز یادگیری سایت تبیان