تبیان، دستیار زندگی
اكنون داشتن ایستگاه اینترنتی به رویدادی همه گیر تبدیل شده است و كم كم هر كاربری دوست دارد در گستره ی جهانگیر اینترنت برای خودش گوشه ای داشته باشد اداره ها وسازمان ها كه جای خود دارد هم اكنون بسیاری از حوزه ها و معاونت ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

نـُه توصیه برای طراحان ایستگاه های اینترنتی

اكنون داشتن ایستگاه اینترنتی به رویدادی همه گیر تبدیل شده است و كم كم هر كاربری دوست دارد در گستره ی جهانگیر اینترنت برای خودش گوشه ای داشته باشد اداره ها وسازمان ها كه جای خود دارد هم اكنون بسیاری از حوزه ها و معاونت ها در وزاتخانه های گوناگون به ایجاد ایستگاه های اختصاصی در اینترنت روی آورده اند كه رویداد خجسته ای است. اما در طراحی ایستگاه ها باید به نكاتی توجه داشت تا بازدید كاربران مختلف از این ایستگاه ها، بازدید اول و آخرشان نباشد. طراحان این ایستگاه ها از برخی كارها باید حتماً خودداری كنند، كه برخی از آنها عبارتند از:

1- ناممكن ساختن گشت وگذار در ایستگاه اینترنتی

بازدید كنندگان از طراحی چیزی نمی دانند و هر گونه پیچ و خم زیادی در ایستگاه اینترنتی آنها را فراری می دهد. بنابراین به طور مداوم باید ایستگاه را از این نظر بهینه سازی كرد كه ایستگاهی خوش دست و" آسان گشت" ارایه شود.

2- بیشتر بودن تبلیغات از مطالب:

هیچ كس از پول درآوردن بدش نمی آید اما اگر تبلیغات در ایستگاه اینترنتی بیش از مطالب و محتوا باشد، شست بازدید كنندگان خبردار می شود و دیگر به سراغ چنین ایستگاهی نمی آیند. بازدید كننده هم كه نباشد  پس تبلیغات، پشیزی نمی ارزد.

3- كوتاهی در نگهداری ایستگاه:

ایستگاهی كه اطلاعاتش بیات و منسوخ باشد یا خطاهایش مزمن باشد برای هیچ بازدید كننده ای گیرایی ندارد. اگر " به هنگام سازی" روزانه ممكن نیست، به طور هفتگی باید اطلاعات را نوسازی كرد.

4- سؤال پیچ كردن بازدید كنندگان:

كسب اطلاعات درباره ی بازدید كنندگان ، فكر بسیار خوبی است ؛ اما اگر چنین كاری كلافه كننده باشد،بازدید كننده عطای ایستگاه را به لقایش می بخشد.

5- پیشرفته سازی بیش از حد ایستگاه:

استفاده از ابتكاری ترین و تازه ترین فناوری ها در ایستگاه اینترنتی كار بسیار خوبی است ، اما افراط در آن سبب می شود كه برای بازدید كنندگان دردسر ایجاد شود. برای مثال مرورگرشان قفل كند!! یا رایانه بازدید كنندگان از پس بازكردن صفحه ها برنیاید.

6- از كار انداختن مرورگر بازدید كنندگان:

هیچ چیز به این اندازه بازدید كنندگان را كلافه نمی كند و این اغلب به علت ضعف برنامه نویسی در طراحی ایستگاه اینترنتی است.

7- استفاده از جلوه های صوتی:

در اكثرمواقع گذاشتن جلوه های صوتی روی ایستگاه های جدی، كار اشتباهی است چون كاربران بسیاری در محل كارشان ممكن است به بازدید ایستگاه بروند و پخش ناگهانی یك آهنگ باعث می شود كه دیگران فكر كنند كاربر مربوطه دارد بازی می كند!!

8- استفاده افراطی ازتصویر:

تصویر ، باعث كندی باراندازی صفحات می شود و اگر زیاد باشد سبب می شود ایستگاه به جای آن كه در عرض چند ثانیه پدیدار شود ، چند دقیقه ای كاربر را معطل كند. در این هنگام ممكن است كاربر با استفاده از جستجوگرها به سراغ ایستگاه های دیگربرود.

9- محل نگذاشتن به بازدید كنندگان:

اگر كاربری به موضوعی در ایستگاه اینترنتی علاقهمند شد و با دست اندركاران ایستگاه هم تماس گرفت و پاسخی دریافت نكرد، صد در صد سرخورده می شود.