تبیان، دستیار زندگی
ه بین المللی فیلم فجر سینماهای نمایش دهنده تلفن تماس نشانی مدیریت ظرفیت نام سینما 2601205 قلهك سیدحسین احمدی 386 فرهنگ 8962550 طالقانی، بعد از میدان فلسطین هوشنگ كاوه 650 عصر جدید 1 8962550 طالقانی، بعد از میدان فلسطین هوشنگ ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

بیست و یكمین جشنواره بین المللی فیلم فجر

فیلم کوتاه

سینماهای نمایش دهنده

تلفن تماس

نشانی

مدیریت

ظرفیت

نام سینما

2601205

قلهك

سیدحسین احمدی

386

فرهنگ

8962550

طالقانی، بعد از میدان فلسطین

هوشنگ كاوه

650

عصر جدید 1

8962550

طالقانی، بعد از میدان فلسطین

هوشنگ كاوه

157

عصر جدید 2

8962550

طالقانی، بعد از میدان فلسطین

هوشنگ كاوه

63

عصر جدید 3

7507777

تقاطع طالقانی و شریعتی

ایرج مظاهری

1000

صحرا

6463269

میدان فلسطین

-

600

فلسطین 1

6463269

میدان فلسطین

-

-

فلسطین 2

6463269

میدان فلسطین

-

-

فلسطین 3

6417670

انقلاب، بعد از وصال شیرازی

شاهرخ رضایی

700

سپیده

3117675

لاله زار نو شمالی

صابر هبر

700

كریستال 1

3117675

لاله زار نو شمالی

صابر هبر

-

كریستال 2

8903942

بالاتر از میدان ولیعصر

-

632

استقلال (مطبوعات)

8907171

بالاتر از میدان ولیعصر

سیدمهدی علوی

960

آفریقا (هنرمندان)

7502929

بالاتر از سینما صحرا

-

670

سروش (مسئولین)