• تعداد بازديد :
  • چهارشنبه 1387/01/28
  • تاريخ :

محمد مي آيد

حضرت محمد ( ص )

محمد ( ص ) مي آيد .

محمد ( ص ) در ماه " ربيع " مي آيد  . و همراه با خود ، ربيع قلوب و بهار جان ها و طراوت ايمان را به همراه مي آورد .

محمد ( ص ) مي آيد .

از نسل ابراهيم بت شكن ، از سلاله پاكان ، از دامن " آمنه " عفيف ، از مكه معظمه ، از خانه خدا ... .

با مشعلي از " حق " فرادست ، كه مي بيني آتشكده " آذرگشسب " ، با طلوع حضرتش ، به خاموشي مي گرايد ، به نشان فرومردن فروغ دروغين آتش اهورايي ، در جلوه جمال الهي و جلال كبريايي . و اين " صبح صادق " رسيدن " روز " را نويد مي دهد ، پس از شب ديجور و ظلمت ظلم ، پس از قرن ها قساوت و سالها سفاهت . و با اين" ميلاد " لرزه و شكاف ، در كاخ " كسري " مي افتد ، به نشانه اينكه از اين پس " كعبه " كوي عشق است ،

و سكوي آزادي .

و بناي يادبود عدالت و برابري  و توحيد ،

و سمبل قيام مردم و قوام امت

و رمز خضوع ، در برابر فقط " الله ".

نه " جم " ها .

نه " كي " ها ،

و " كسري " ها ،

و " قيصر " ها ،

و " فرعون " ها ...

محمد ( ص ) مي آيد .

مردي است از تبار پاك ابراهيم ، آخرين حلقه از سلسله نوراني رسولان ، كه همواره مبشران داد و آزادي ، و معلمان اخلاق بودند ، و رابط ميان " خالق " و " خلق " .

مي آيد ....

تبر ابراهيم بر دوش ،

عصاي موسي ، در دست ،

قلب مسيح در سينه ،

عزم نوح ، در اراده ،

صبر ايوب ، در دل ،

زيبائي يوسف ، در رخسار،

حكمت لقمان ، بر زبان ،

حكومت داود و سليمان ، در سايه قرآن ...

مي آيد ...

مي آيد ...

با " فرقان "، با " آيات "، با " بينات "، با " نور "، با " ذكر"، با " كتاب "، با " هدايت "، با " قرآن " ، با " بشارت " ، با " انذار" ، با " وعد" ، با " وعيد " ، ... .

مي آيد ... تا خنجر خونين كينه توزي ها و تعصب ها را از دست جاهلان جاهليت زده برگيرد و " كتاب و حكمت " را ، و " لوح فلاح " و " سلاح صلاح " را به دستشان دهد .

مي آيد ....

تا دشمني ها را به دوستي تبديل كند  ،

تا دل ها را به هم نزديك سازد  ،

تا پراكندگيها را به " وحدت " برساند و نيروها و شمشيرها را ، به جاي آنكه به روي هم كشيده شود ، براي هم كشيده سازد ، تا به جاي " برهم " بودن ، " باهم " باشند .

تا از " ديو" فرشته بسازد  ،

و ... از حيوان ، انسان

و از بيگانه ، دوست ،

و از رها ، بنده ،

و از" بنده " آزاده !...

محمد ( ص ) مي آيد ، ...

محمد ( ص ) از بطن تاريخ و عمق زمان ، در" هفدهم ربيع " مي آيد .

با اخلاقي جذب كننده و برگيرنده و بركشنده و رشد دهنده ،

با رفتاري سرشار از تواضع و فروتني و خاكساري  ،

با نگاهي لبريز از شرم و عفاف ،

با زباني حقگوي و خداخوان و صداقت و فصيح ،

با بياني گرم و گيرا و سحار ،

با قلبي نوراني كه چشمه زلال " معرفت " است ،

با دستي كه دوست نواز و دشمن كوب است ،

با پايي پويا تر از باد ، نستوه تر از كوه ،

با چهره اي به خنداني صبح و درخشش خورشيد و زيبائي ماه و عصمت عشق .

ماه " ربيع الاول " است ... بهار نخستين ، و طلوعي نوين .

و ... محمد ( ص ) مي آيد ، تا پنجره هاي گشوده به روي " شب " و " شك " و " شيطان " را ببندد و درهايي را ، فرا روي مردم ، به روي " روز " و " يقين " و " رحمان " بگشايد .

مي آيد ... مي آيد ...

تا دست هاي بسته را باز كند .

تا گام هاي خسته را به آسايش برساند  ،

تا پاهاي دربند را برهاند  ،

تا گردن هاي گرفتاران را از زنجيرهاي گران آزاد كند ،

تا محرومان موحد را عليه مترفين " شك مدار " بشوراند  ،

تا " سبطيان " را بر ضد " قبطيان " بر انگيزد و از آنان ، " موسي " هائي فرعون ستيز بسازد .

مي آيد ... .

تا ديده هاي كور را بينا سازد ،

تا خفتگان را بيدار كند ،

تا بندگان " دنيا " را ، سروران " آخرت " نمايد  ،

تا افق هاي دوردست تري را در چشم انداز كوته نظران " نقد انديش " و " نزديك بين " به تماشا بگذارد.

مي آيد ... .

از ديار يار ،  و كوي وحي مي آيد ، از سوي خدا مي آيد ،  با دروازه هايي از علم و عرفان ، و مرجان هائي از آيه و سنت .

مي آيد ، تا درد " جهل " را با داروي " حكمت " درمان كند .

تا بيماري شرك را با پيام توحيد ، شفا بخشد .

تا مردم را از" ستم اديان " تحريف شده ، به " عدل اسلام " بكشانند ،

تا از "  اطاعت مخلوق " به "طاعت خالق " دعوت كند ،

تا بذر " فضيلت " را در" مزرعه جان " ها بكارد ،

مي آيد ...

و با آمدنش براي ملت ها حيات مي آورد ، و براي مشتاقان ، ارمغاني از معنويت و اخلاق .

آري ... مي آيد ، مي آيد ، محمد ( ص ) مي آيد ،

تا قلب هاي خسته بجوشند

تا دست هاي بسته بكوشند

تا نسلهاي تشنه و محتاج

از زمزم حيات ، بنوشند

تا چشمه هاي اشك ، بخشكد

از چشم و چهره هاي يتيمان

تا غنچه هاي خنده برويد

بر ساحل لبان اسيران

تا ...

اگر در خصوص این موضوع سوالی داشتید، به مشاوره تبیان مراجعه نمایید .
UserName