تبیان، دستیار زندگی
دوگانه خلاصه داستان: در دومین قسمت فیلم ارباب حلقه ها ، فرودو و سام شجاعانه تلاش می کنند تا حلقه شوم را خراب کنند. از طرف دیگر، آراگوم ، لگولاس و هم پیمانان ایشان کوشش دارند تا پیپین و مری را که رب...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

ارباب حلقه ها: برج های دوگانه


خلاصه داستان:

در دومین قسمت فیلم ارباب حلقه ها ، فرودو و سامشجاعانه تلاش می کنند تا حلقه شوم را خراب کنند. از طرف دیگر، آراگوم، لگولاسو هم پیمانان ایشان کوشش دارند تا پیپینو مریرا که ربوده شده اند از خطر نجات دهند. جادوگر بزرگ، گاندالفنیز به طور معجزه آسایی به صحنه بر می گردد تا به این تلاش ها علیه دو برج متحد یعنی سارومنو سائورنکمک نماید.