تبیان، دستیار زندگی
در این فعالیت تعاملی، دانش آموزان می توانند با گروه های مختلف غذایی مثل: کربوهیدرات،‌ پروتئین،چربی، ویتامین، مواد معدنی، فیبر و آب آشنا می شوند....
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

آشنایی با گروه های غذایی

در هر گروه، مواد غذایی دارای ارزش غذایی تقریبا”‌ یکسان هستند و می توان از یکی به جای دیگری استفاده کرد.

مقایسه مقدار مصرف روزانه از گروه های غذایی را می توان با استفاده از شکل یک هرم نشان داد.هرم غذایی چیست؟

هرم غذایی، گروه های غذایی و موادی که در هر گروه جای می گیرد را معرفی می نماید.

آشنایی با گروه های غذایی

قرار گرفتن موادغذایی در بالای هرم که کمترین حجم را در هرم اشغال می کند به این معنی است که افراد بزرگسال باید از این دسته از مواد غذایی کمتر مصرف کنند (مانند قندها و چربی ها)هر چه از بالای هرم به سمت پایین نزدیک می شویم حجمی که گروه های غذایی به خود اختصاص می دهند بیشتر می شود که به این معنی است که مقدار مصرف روزانه این دسته از مواد غذایی باید بیشتر باشد.

شناسایی گروه های غذایی به عنوان راهنمایی برای تعذیه کلیه گروه های سنی در جامعه ضروری است و پایه و اساس برنامه ریزی غذایی همه افراد  می باشد که البته در گروه های سنی مختلف قابل انطباق با شرایط ویژه آن گروه بوده و در فصل مربوطه به تفاوت در سهم گروه های غذایی و توصیه های تغذیه ای خاص آن اشاره شده است.

در این فعالیت تعاملی، دانش آموزان می توانند با گروه های مختلف غذایی مثل: کربوهیدرات،‌ پروتئین،چربی، ویتامین، مواد معدنی، فیبر و آب آشنا می شوند.

کربوهیدرات:

هیدرات‌های کربن از اتم‌های کربن، هیدروژن و اکسیژن تشکیل شده‌اند. کربوهیدرات‌هادر بدن بیشتر به عنوان مولکول‌های ذخیره‌کننده انرژی عمل می‌کنند، اما کاربردهای ساختاری و نقش در انتقال پیام و... نیز دارند.

پروتئین:

پروتئین‌ها مواد آلی بزرگ و یکی از انواع درشت ‌ملکول‌های زیستی هستند که از زیرواحدهایی به نام اسید آمینه ساخته شده‌اند.

چربی:

چربی به طیف وسیعی از ترکیبات آلی گویند که در بسیاری از مواد روزمره همانند گوشت، زرده تخم مرغ، فرآورده‌های لبنیاتی، و روغن‌ها بطور طبیعی یافت می‌شوند.

مواد معدنی:

ترکیبات معدنی عبارتند از کلیه ترکیبات شیمیایی که شامل عنصری غیر از کربن و هیدروژن باشند.

فیبر:

فیبرها موادی هستند که توسط بدن انسان قابل هضم نمی‌باشند و موجب تسهیل در حرکات دودی روده کوچک خواهند شد. بهترین منابع الیاف غذایی میوه‌ها و سبزیجات می‌باشند.

آب:

آب مایه حیات و فراوان‌ترین مادهء مرکب برروی سطح کره زمین و بستر اولیه حیات به شکلی که امروزه می‌شناسیم. بیش از 75% جرم یک انسان از آب تشکیل شده‌اس

اگر دانش آموزان، گروه های غذایی را اشتباه تشخیص دهند، با تکرار و جابه جایی اسامی گروه ها می توانند به تشخیص صحیح دست یابند.

قرار دادن فلش در سایت های دیگر با ذکر منبع، بلا مانع است.


مرکز یادگیری سایت تبیان