تبیان، دستیار زندگی
پیوند قلب روشی شناخته شده است كه حتی با وجود پیشرفت های مختلفی كه در تكنیك های جراحی قلب ایجاد شده، هنوز بهترین روش در درمان نارسایی قلبی پیشرفته پیوند قلب است. ...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

پیوند قلب

پیوند قلب روشی شناخته شده است كه حتی با وجود پیشرفت های مختلفی كه در تكنیك های جراحی قلب ایجاد شده، هنوز بهترین روش در درمان نارسایی قلبی پیشرفته پیوند قلب است.

پیوند قلب

 برای چه كسانی پیوند قلب را پیشنهاد می كنید؟

روش های درمانی زیادی برای درمان بیماران دچار نارسایی قلبی وجود دارد. بعضی از آنها شامل جراحی های معمول هستند؛ ترمیم یا تعویض دریچه، بای پس عروق كرونری، بازسازی بطن چپ و یا روش های پیشرفته تر دیگری مثل ترمیم عضلات بطن قلب (كاردیومیوپلاستی) با استفاده از عضلات سایر قسمت های بدن و اگر این روش های معمول برای درمان نارسایی قلبی ناموفق باشند، بیمار برای پیوند قلب آماده می شود.

تا امروز هیچ روشی به اندازه پیوند قلب نتوانسته به بیمار كمك كند تا مریض بتواند در زندگی عملكردی مطلوب و خوب داشته باشد. یعنی تنها با این روش است كه بیمار می تواند به عملكرد عادی خود برگردد و تنها روشی كه در بیماری های شدید و در مرحله آخر نارسایی قلبی باعث می شود كه بیمار به ظرفیت كامل شغلی و كاری برگردد، همین پیوند قلب است.

پیوند قلب روشی شناخته شده است كه حتی با وجود پیشرفت های مختلفی كه در تكنیك های جراحی قلب ایجاد شده، هنوز بهترین روش در درمان نارسایی قلبی پیشرفته پیوند قلب است. بنابراین اگر در یك جمله بخواهیم بگوییم چه بیمارانی برای پیوند قلب درنظر گرفته می شوند می توانیم بگوییم زمانی كه سایر روش های درمانی ناموفق هستند و بیمار در مراحل آخر نارسایی قلبی است.

بسیاری از دانش آموزان علاقه زیادی دارند که در آینده متخصص قلب شوند، یکی از عمل های جراحی که روی قلب انجام می شود عمل بای پس قلب است که شما  می توانید در محیط تعاملی زیر چندین بار این عمل جراحی را انجام دهید.

قرار دادن فلش در سایت های دیگر با ذکر منبع، بلا مانع است.


مرکز یادگیری سایت تبیان