تبیان، دستیار زندگی
توی یه روستا مردی زندگی می کرد به اسم صادق که مردم صداش می کردند عموصادق.عمو صادق گاو شیرده قشنگی داشت.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

گاو و شیر و تاریکی
گاو

یکی بود یکی نبود غیر از خدا هیچ کس نبود. توی یه روستا مردی زندگی می کرد به اسم صادق که مردم صداش می کردند عموصادق. عمو صادق گاو شیرده قشنگی داشت. گاوش خیلی شیر می داد. زن عمو صادق با شیرگاوشون پنیر و خامه و کشک و دوغ درست می کرد. یه مقدار از شیرش رو هم می فروختند و پولی درمی آوردند.

عموصادق هر روز گاوه رو  به صحرا می برد تا بچره و علف تازه بخوره؛ دمِ غروب اونو برمی گردوند و زنش شیرگاو رو می دوشید.اونوقت عموصادق گاوه را به طویله می برد و ناز و نوازشش می کرد و قربون صدقه اش می رفت و می گفت:« خدایا شکرت که همچین گاو خوبی رو نصیبم کردی.» بعد هم با خوشحالی درِ طویله رو می بست  و به خونه ش می رفت و استراحت می کرد. بعضی وقتا هم نصفه  شب از خواب پا می شد و سری به  طویله می زد تا ببینه حال گاوش چطوره.

یه  شب وقتی زنش شیر گاو رو دوشید و عموصادق گاوه رو برد و توی طویله بست، یادش رفت در طویله رو ببنده. یه ساعت بعد، یه  شیر گرسنه یواش یواش به  طرف طویله  رفت،  چون درش بازبود خیلی راحت داخل شد و گاو بیچاره رو خورد و همونجا توی طویله جای گاوه دراز کشید و خوابید. وقتی شیره گاوه رو خورد، عموصادق خواب بود و خواب خیلی بدی می دید، اما یه مرتبه از خواب پرید و با خودش گفت:« نکنه برای گاوم اتفاق بدی افتاده باشه!؟ خوبه  برم  یه سری بهش بزنم.» بعدم بلندشد و بدون اینکه چراغی برداره، توی تاریکی به طرف طویله رفت.

وقتی دستش به در طویله خورد و دید در بازه، ترسید. رفت توی طویله و با دستاش بدن شیر رو  که جای گاو خوابیده بود لمس کرد. هوا حسابی تاریک بود.عموصادق توی اون تاریکی متوجه نشد حیوونی که جای گاوش خوابیده، یه  شیره. هی به بدنش دست می مالید و می گفت:« گاو خوشگلم، گاو عزیزم، خدارو شکر که سالمی و حالت خوبه! خواب دیدم دزد اومده و تورو برده. خیلی ترسیدم، اومدم سراغت. حالا که سالمی با خیال راحت میرم و می خوابم.» بعد هم بلند شد و در طویله رو بست و رفت خونه و خوابید.شیر که تازه غذا خورده بود و شکمش حسابی سیربود، وقتی عموصادق به بدنش دست می کشید، هیچی نمی گفت و کاری به اون نداشت اما خنده ش گرفته بود و با خودش می گفت:« این آقا چقدر ساده است! در طویله رو باز گذاشته و من  به راحتی گاوشو خوردم. حالا هم که اومده به گاوش سر بزنه، یه چراغ با خودش نیاورده و توی تاریکی منو با گاوش عوضی گرفته و هی قربون صدقه م میره و نازم می کنه! بذار هوا روشن بشه اونوقت می فهمه که چه بلایی سرش آوردم!»

صبح زود زن عمو صادق سطلشو برداشت و رفت درِ طویله رو بازکرد تا شیر گاو رو بدوشه. شیر از جاش بلندشد و با سرعت، مثل باد از طویله پرید بیرون و فرار کرد. زن عمو از ترس جیغ کشید و روی زمین افتاد. عمو دوید و اومد ببینه چرا زنش جیغ می کشه، وقتی چشمش به استخوونا و بقیه ی جسد گاوش افتاد و زنش هم گفت که یه شیر از طویله بیرون پریده، آهی کشید و دودستی زد توی سر خودش  و تازه فهمید که چه اتفاقی افتاده.

با خودش گفت:« کاش بیشتر مراقب گاوم بودم! کاشکی دیشب  که رفتم  به گاو سر بزنم، با خودم  چراغ برده  بودم و می فهمیدم که گاو رو شیر خورده و شیره رو گیر میانداختم و نمی ذاشتم فرارکنه! وای خدا! حالا فهمیدم که چرا دیشب خواب بد  می دیدم.حالا بدون گاو شیرده چیکارکنم؟»

عمو و زنش خیلی گریه و زاری کردند اما فایده ای نداشت. شیر گاوشونو خورده بود و در رفته بود. ولی عمو صادق فقط خدارو شکر می کرد که شیره توی اون تاریکی خودشو نخورده. از اون به بعد هروقت با دوستاش دور هم جمع  می شدند، ماجرای اون شبو با آب و تاب تعریف می کرد و می گفت:« خوب شد وقتی داشتم شیره رو ناز می کردم اون  سیر بود  و کاری به کارم نداشت و گرنه می دونستید چه اتفاقی می افتاد؟» دوستاشم می گفتند:« خُب معلومه، الان توی شکم شیره بودی و نمی تونستی اینجا بشینی و برامون ماجرای اون شب تاریک رو تعریف کنی.» قصه ی ما به سر رسید کلاغه به خونه ش نرسید.

خوب بچه ها، امیدوارم از این  قصه خوشتون اومده باشه. راستی شما می دونید که  شیر و پلنگ و گربه و ببر، همه  با هم فامیل هستند و به اونا گربه سانان میگن؟

بخش کودک و نوجوان تبیان


منبع:ترانه های کودکان

مطالب مرتبط:

حفظ قرآن

قصه‌ی تپل و مپل

بلبل مغرور

کی جایزه دوست داره؟

چرا ابرها نباریدن

نامه‌ای برای قورباغه پیر

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.