اگر امانت دار ادّعا کند که امانت را بازگردانده، و صاحب مال منکر باشد، قول کدام یک پذیرفته مى شود؟
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

از امانت داری چه می دانید؟
امانت و امانتداری در فرهنگ اسلام


اگر امانت دار ادّعا کند که امانت را بازگردانده، و صاحب مال منکر باشد، قول کدام یک پذیرفته مى شود؟

معنا و مفهوم امانت

یکی از خصائص اخلاقی انسان که دارای ارزش و اهمیت فوق العاده ای است، امانت و امانت داری است.

امانت در فرهنگ لغت، دارای معانی مختلفی است پاس داری، حفاظت، امـنـیـت، امـان، مـواظبت، مراقبت، رازداری، نگه داری، آسایش و آرامـش روح و جـان از جـمـلـه مـعانی امانت است و مفاهیمی چون: خـیـانـت، دزدی و چـپـاول، بی وفایی، ایجاد رعب و وحشت، نیرنگ، جـاسـوسـی، نـفاق، بهتان، کتمان حقیقت و بی مبالاتی در نگه داری اسرار، متضاد آن می باشد.

امـانـت بـه عنوان یکی از صفات اخلاقی و ملکوتی، دارای معنای زیـبـا و مـقـدسـی اسـت. وجـود این واژه ها نشان دهنده قداست و شایستگی خارق العاده ای می باشد که در متن امانت نهفته است.

ایـن خـصـلت معنوی و روحانی، در روح و روان انسان های پاک سیرت وجـود دارد و هـمـواره در گـفـتـار، رفتار، کردار و اعمال آنان نمایان است.

اگـر بـا دیدی وسیع تر به متن امانت بنگریم، در می یابیم که حتی افـراد لاابالی و بی ایمانی که بویی از انسانیت و حسن خلق نبرده انـد و بـعـضا ظلم و ستم می کنند، به نوعی شیفته و جذب امانت و امـانـت داران مـی شـوند. دلیل ن این است که امانت دربردارنده امـنـیـت و امـان است. کلمه ای که با شنیدن نام آن، نوعی آرامش خـاطـر و آسـایـش خـیـال را برای انسان به ارمغان می آورد و در پـنـاهش امنیت روح و روان او را تضمین می کند و از هر گونه خوف و ترس در امان می دارد.

اگر امانت دار ادّعا کند که امانت را بازگردانده، و صاحب مال منکر باشد، قول کدام یک پذیرفته مى شود؟

 در صورتى که شخص امانتدار آدم متهّمى نباشد، ادّعاى او درباره ردّ امانت پذیرفته مى شود، ولى اگر متّهم باشد پذیرفته نیست، و در این صورت با توجّه به این که صاحب مال منکر است، امانتدار مى تواند از او تقاضاى قسم کند، و اگر منکر قسم بخورد، امانتدار باید مال را برگرداند.

امانت

 

امانت از دیدگاه اسلام

امـانـت در نظر اسلام، از ارزش و جایگاه والایی برخوردار است، به طـوری کـه نمونه های فراوانی از سفارش ها و توجهات الهی قرآن و احادیث و روایات ائمه معصومین (علیهم السلام) در این مورد به چشم می خورد.

خداوند متعال که خود بهترین و بزرگ ترین امین و نگهبان است، از هـر گـونـه دغل بازی و خیانت پاک و مبرا می باشد.

در این جا به یک نـمـونـه ازآ یـات قرآنی و یک نمونه از روایات معصومین (علیهم السلام) که درباره امانت وارد شده است، اشاره می کنیم.

*خـداونـد در قـرآن نـسـبـت بـه حـفظ امانت و سپردن آن به دست صـاحـبـانشان می فرماید: (ان الله یامرکم ان تودوا الامانات الی اهـلـهـا... خـداونـد به شما فرمان می دهد که امانت ها را به صاحبانش بدهید.) (نساء(4) یه 58)

* امـام عـلی (علیه السلام) درباره امانت داری می فرمایند: (الامانه والوفاء صـدق الافـعـال والـکـذب والافـتراء خیانه الاقوال؛ امانت داری و وفـاداری، راسـتـی افـعـال (اعـمال) است و دروغ و بهتان، خیانت اقوال (گفته ها).) (غررالحکم، حدیث2083)

و در این قسمت، نوشتارمان را با دو پرسش در این رابطه که از محضر مبارک آیت الله مکارم شیرازی (دام ظله) پرسیده شده و ایشان پاسخ گفته اند پایان می دهیم:

سۆال: شخصی موتورش را به نگهبان آپارتمان سپرده که مواظب آن باشد لکن به سرقت رفته آیا میتواند قیمت آن را از نگهبان مطالبه نماید؟

جواب: در صورتی که نگهبان در حفظ آن کوتاهی کرده حق مطالبه دارد.

سوال: اگر امانت دار ادّعا کند که امانت را بازگردانده، و صاحب مال منکر باشد، قول کدام یک پذیرفته مى شود؟

 در صورتى که شخص امانتدار آدم متهّمى نباشد، ادّعاى او درباره ردّ امانت پذیرفته مى شود، ولى اگر متّهم باشد پذیرفته نیست، و در این صورت با توجّه به این که صاحب مال منکر است، امانتدار مى تواند از او تقاضاى قسم کند، و اگر منکر قسم بخورد، امانتدار باید مال را برگرداند.

 

 

فرآوری: آمنه اسفندیاری  

بخش احکام اسلامی تبیان


منابع:

پایگاه اطلاع رسانی یة الله مکارم شیرازی (دام ظله)

سایت حوزه

مجله معارف اسلامی ـ  ذر، دی، بهمن و اسفند 1378، شماره 44 (مطلبی از  سکینه علی بیگی)

مشاوره
مشاوره
اگر در خصوص این موضوع سوالی داشتید، به مشاوره تبیان مراجعه نمایید .