تبیان، دستیار زندگی
نقش مردم را در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی ؛چیست؟( شما چه راهکارهایی برای این مهم پیشنهاد می دهید؟) و از نظر شما نقش مردم در تحقق آن پر رنگ ت است یا مسئولین؟
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

شما برای اقتصاد مقاومتی چه می کنید؟(شما بگویید)

اقتصاد مقاومتی

افزایش فشارهای خارجی بر کشورمان ضرورت اتخاذ پاتکی مناسب را به ذهن متبادر می کند. این راه حل ویژه، در بیانات مقام معظم رهبری در قالب اقتصاد مقاومتی مطرح شده است؛ شکی نیست که تحقق چنین ایده مهمی جز با هماهنگی و همراهی همه ارکان یک جامعه محقق نمی شود، حال با توجه به آنچه تا کنون درباره اقتصاد مقاومتی خوانده اید، نظر خود را پیرامون سوال زیر در قسمت نظرات مطلب درج بفرمایید.

نقش مردم را در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی ؛چیست؟( شما چه راهکارهایی برای این مهم پیشنهاد می دهید؟) و از نظر شما نقش مردم در تحقق آن پر رنگ تر است یا مسئولین؟

بخش اقتصاد تبیان