تبیان، دستیار زندگی
تنوع زیستی ،جنگل و آب از موضوع های فعالیت در شبکه ENO هستند .در فعالیت های این موضوع ها دانش آموزان با چگونگی عملکرد و نگهداری آن ها آشنا می شوند و راه های حل هایی برای آنها محافظت بهتر از آن ها پیدا می کنند.
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : زهرا انصاری
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

موضوع های (2) ENO

eno یک مدرسه محیط زیست مجازی

یک مدرسه محیط زیست مجازی جهانی و شبکه ای برای توسعه پایدار می باشد . مطالب مربوط به محیط زیست در طول سال تحصیلی مطالعه شده و فعالیت ها  به صورت مداوم در سرتاسر جهان انجام داده می شوند.

موضوعات ENO شامل تغییر آب و هوا، تنوع زیستی، تاثیرات انسان ها در طبیعت، جنگل ها و آب ها می باشند. در مقاله قبلی موضوع های تغییرات آب و هوا و تاثیرات  انسان ها در طبیعت و چگونگی عملکرد آن ها را توضیح دادیم . شبکه ENO  در این موضوع هافعالیت های مستقلی را برنامه ریزی کرده است برای فعالیت در مورد جنگل هم به همین ترتیب است ، اما در موضوع های تنوع زیستی و آب فعالیت ها در هماهنگی با پروژه های "شبکه پروژه های دانش آموزی یونسکو ASP " ( در قسمت های بعدی توضیح داده خواهد شد) خواهند بود .

تنوع زیستی    Biodiversity

تنوع زیستی میزان گوناگونی اشکال زندگی در یک زیستگاه یا کل کره زمین می باشد. تنوع زیستی بیشتر به معنی سلامت تمام ساکنین کره زمین است . ما در مورد گونه های مختلفی که در اطراف ما هستند چه می دانیم؟ ما به عنوان انسان ساکن کره زمین برای تنوع زیستی چه کاری انجام داده ایم؟

eno یک مدرسه محیط زیست مجازی

در این موضوع ENO با Nature Gate  همکاری می کند .این سایت یکی از پروژه های "شبکه پروژه های دانش آموزی یونسکو ASP " است که اطللاعات و تصاویر گیاهان، درختان و بوته ها، پروانه ها ، پرندگان و ماهی ها به ما ارائه می دهد.در این سایت گونه های جدید و گروه ها به صورت مداوم اضافه می شوند. سایت Nature Gate برای دانش آموزان و معلمین یک سایت فوق العاده برای تدریس ومطالعه طبیعت می باشد. یادگیری طبیعت به معنای احترام و لذت بردن از طبیعت در حال و آینده می باشد.

گنجینه سبز: جنگل

eno یک مدرسه محیط زیست مجازی

در حدود 3/1 سطح سیاره ما را پوشانده اند. پوشش های متفاوت زیادی در نقاط مختلف جهان وجود دارند.

جنگل ها به تنظیم ساختار اتمسفر و گردش آب ها کمک می کند. آن ها از فرسایش زمین جلوگیری کرده  و شرایط زندگی بسیاری از گونه ها را فراهم می کنند . بسیار مهم است که ما اهمیت جنگل ها را برای وضعیت زمین مطرح کنیم و سعی کنیم به گونه ای عمل نماییم که این لایه محافظ در آینده نیز عملکرد خود را داشته باشد. هدف اصلی از کمپین کاشت درخت افزایش آگاهی مردم و کودکان در خصوص اهمیت زیاد جنگل ها برای زمین و برای انسان ها است .

مهمترین فعالیت این موضوع کاشت درخت در روز جهانی صلح 31 شهریور برابر  21 سپتامبر است که هر سال تمام مدرسه های عضو این کار را انجام می دهند. برای این فعالیت سایت جداگانه ای طراحی شده است که فعالیت ها را هماهنگ کرده و نتایج را منتشر می کند.

در زیر تصاویری از دانش آموزان مناطق مختلف در روز جهانی صلح را نشان می دهد.
eno یک مدرسه محیط زیست مجازی

آب برای زندگی

آب بسیار ارزشمند است زیرا که حیات بدون آن وجود نخواهد داشت. علی رغم این که به نظر می آید آب بسیار فراوان است اما کمتر از 1 درصد از آب های زمین قابل استفاده و آشامیدنی می باشد. فرآیند بازیافت آب ها در طبیعت که به عنوان چرخه آب شناخته می شود میزان آب را برای میلیون ها سال حفظ کرده است. ما باید از منابع آبی خود حفاظت کنیم. مردم از اثر رفتارشان بر کیفیت آب ناآگاهند. یادگیرندگانENO تاثیر انسان ها بر آب را اندازه گیری و مقایسه می کنند و به راه هایی که می تواند مصرف آب آ‌ن‌ها را کاهش دهد فکر می کنند.

eno یک مدرسه محیط زیست مجازی

فعالیت های این موضوع با همکاری World Water Monitoring Day

( http://www.worldwatermonitoringday.org/   آدرس )
برگزار شده است که این پروژه ها توسط دانش آموزان مختلف در سراسر جهان برگزار می شود، یکی از پروژه های ASP
است،‌ که در حال انجام است.
نمونه ای از کار دانش آموزان را می توانید در شکل های زیر مشاهده نمایید.

eno یک مدرسه محیط زیست مجازی

eno یک مدرسه محیط زیست مجازی

چگونگی عضویت :

ابتدا فرم عضویت را در آدرس زیر پر کنید.

پس از تکمیل فرم عضویت در سایت فوق، نامه ای الکترونیکی (ایمیل) برای شما ارسال می گردد مبنی بر تایید نهایی عضویت شما در سایت. پس از تایید نهایی، شما دبیر محترم می توانید مدرسه خود را در فعالیت های مختلف این مدرسه محیط زیست مجازی جهانی ثبت نام کنید.

مطالب مرتبط :

موضوع های ENO  -1

ENO شبکه ای برای توسعه پایدار

سلسله مقاله های معرفی سازمان ها و سایت های بین المللی 

لینک ها: