تبیان، دستیار زندگی
شما تنها یکبار فرصت دارید تا با حفظ تعادل خود روی طناب حداکثر مسیر ممکن را پشت سر بگذارید. در طی مسیر پرنده هایی هستند که هدف آن ها بر هم زدن تعادل شماست ....
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

بند باز

بند باز

شما تنها یکبار فرصت دارید تا با حفظ تعادل خود روی طناب حداکثر مسیر ممکن را پشت سر بگذارید. در طی مسیر پرنده هایی هستند که هدف آن ها بر هم زدن تعادل شماست و شما باید با حرکت ماوس به چپ و راست تعادل خود را حفظ کنید و ماتع سقوط از روی طناب شوید.

جهت در یافت بازی کلیک کنید.


مرکز یادگیری سایت تبیان