تبیان، دستیار زندگی
تغییرات آب و هوا و تاثیرات انسان ها در طبیعت وهزینه های انسانی و اقتصادی بسیار زیادی در پی خواهند داشت . در فعالیت های این موضوع ها دانش آموزان با چگونگی این مشکلات آشنا می شوند و راه های حل هایی برای آنها پیدا می کنند.
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : زهرا انصاری
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

موضوع های
ENO (1)
موضوع های eno (1)

ENO یک مدرسه محیط زیست مجازی جهانی و شبکه ای برای توسعه پایدار می باشد. مطالب مربوط به محیط زیست در طول سال تحصیلی مطالعه شده و فعالیت ها  به صورت مداوم در سرتاسر جهان انجام داده می شوند.

موضوعات مختلفی از سال 2000 در برنامه ENO مورد مطالعه قرار گرفته است. موضوعات کنونی شامل تغییر آب و هوا، تنوع زیستی، تاثیرات انسان ها در طبیعت، جنگل ها و آب ها می باشند.در این قسمت دو تا از موضوع ها و چگونگی عملکرد آن ها را توضیح می دهیم.

تغییر آب و هوا  Climate Change

تغییر آب و هوا، تغییر متوسط الگوی آب و هوای یک منطقه خاص در طی یک دوره زمانی طولانی است. گاز های گل خانه ای در این تغییر تاثیر زیادی دارند و اکثریت قریب به اتفاق دانشمندان توافق دارند که گازهای گل‌خانه ای در اتمسفر براثر فعالیت های انسانی می باشد.

اثرات تغییرات آب و هوایی شدید هستند. یخ های قطبی ذوب  می شوند، سطح دریا در حال افزایش است،امواج شدید آب و هوای گرم بوجود آمده است. سیل، خشکسالی و آتش سوزی جنگل ها رایج  شده است. همه این وقایع بزرگ هزینه های انسانی و اقتصادی دارند. طبیعت در معرض خطر است. بسیاری از حیوانات و گیاهان قادر به مقابله با درجه حرارت های بالاترنیستند و در حال تغییر زیستگاه طبیعی خود هستند. کشورهای در حال توسعه، و فقیرترین مردم که در آنها زندگی می کنند، بیشتر در معرض خطرات ناشی از تغییرات آب و هوایی هستند. ما باید از خواب بیدار شویم، اما ایجاد ترس و ناامیدی درست نیست. هر یک از ما دارای قدرت تغییر هستیم. حتی تغییرات کوچک در رفتار روزمره ما می تواند کمک به جلوگیری از انتشار گازهای گلخانه ای کند  بدون این که  تاثیر نا مطلوب برکیفیت زندگی ما داشته باشد. در برنامه ENO، تغییر آب و هوا در سال 2003 معرفی شد و از سال 2006  به طور منظم یکی از موضوع های کاری  بوده است .

موضوع های eno (1)

فعالیت های این موضوع به ترتیب زیر هستند:

1-   آشنایی دانش آموزان با موضوع

2-    دانش آموزان با مشورت یکدیگر سوگند هایی برای محافظت از طبیعت می نویسند و با هم برای اجرای آن ها هم قسم می شوند.

3-   دانش آموزان نمایشنامه ای با مضمون تغییرات آب و هوا و چگونگی جلوگیری از آن  نوشته و در مدرسه اجرا  می کنند.

4-   دانش آموزان سخنرانی با موضوع تغییرات آب و هوا و تاثیرات آن در کشور خودشان آماده می کنند.

5-   مصاحبه ای با یکی از افراد با تجربه در این کار انجام می دهند .

6-   حاصل کارها را  برای آگاهی دیگران در سایت می گذارند.

موضوع های eno (1)

تاثیرات انسان ها در طبیعت Ecological Footprint

ما تنها یک سیاره داریم. با جمعیت زمین که حدود 7 میلیون نفر است .تاثیر  انسان ها بر زمین باعث مشکلات جدی در زمین شده است. چه کسی مقصر است ؟ چه کاری می تواند انجام شود تا مطمئن شویم آینده ای پایدار برای سیاره‌مان وجود دارد؟

موضوع های eno (1)

دانشمندان ابزاری برای سنجش اثرما بر زمین ساخته اند که " تاثیرات انسان ها در طبیعت  Ecological Footprint "  نام دارد. این یعنی سنجش زمین ها و دریاهایی که زندگی ما به آن وابسته است.ما برای زندگی به منابع گوناگونی مانند  دانه ها، آب ‌ها، چوب ها، ماهی ها، سنگ ها، منابع معدنی و انرژی نیاز داریم وهمین منابع هستند که نه تنها آنچه ما نیاز داریم را بوجود می آورند بلکه  باید  کل زباله هایی که ما تولید می کنیم را جذب کنند. بشریت امروز بسیار بیش از آنچه کره زمین قدرت بوجود آوردن و بازیافت آن را داشته باشد مصرف می کند .جالب است بدانید که در حال حاضر برای  زمین یک سال و شش ماه طول خواهد کشید  تا چیزی که ما در یک سال استفاده کرده ایم را بازسازی کند .

مقدار دی اکسید کربنی  که ما باعث انتشار آن می شویم ، اثر مستقیم در اندازه " تاثیرات انسان ها در طبیعت  Ecological Footprint " دارد. دی اکسید کربن یک محصول زائد است که نیاز به هکتار هاپوشش گیاهی و دریا برای جذب آن است.

فعالیت های این موضوع به ترتیب زیر هستند:

موضوع های eno (1)

1-   آشنایی دانش آموزان با موضوع

2-    بازی تقسیم یک سیب به عنوان نماد زمین

3-   دانش آموزان   با پر کردن فرمی تاثیر انسان بر کره زمین و دیگر جاندارن را مقایسه می کنند.

4-   دانش آموزان اندازه گیری می کنند که هر هکتار زمین توانایی پشتیبانی از چه تعداد از جانداران را دارد .

5-   دانش آموزان با استفاده از منابع مختلف تاثیر هر کشور را در مورد این پدیده به دست می آورند.

6-   دانش آموزان تاثیر خود به عنوان یک انسان را در این پدیده اندازه گیری می کنند.

7-   حاصل کارها را  برای آگاهی دیگران در سایت می گذارند.

مطالب مرتبط :

ENO شبکه ای برای توسعه پایدار

سلسله مقاله های معرفی سازمان ها و سایت های بین المللی 

منبع:  http://www.enoprogramme.org

بخش پژوهش های دانش آموزی تبیان، تهیه: زهرا انصاری

تنظیم: نسرین صادقی