تبیان، دستیار زندگی
از دیدگاه اسلام برای پیمودن نردبان صعود و رسیدن به کمال انسانی ، ازدواج و تشکیل خانواده جایگاه ویژه ای دارد. خداوند منّان زن و مرد را به صورتی آفریده است که بتواند پیوسته در منطقه جذب و انجذاب همدیگر قرار گیرند و عمیقا مجذوب یکدیگر شوند.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

همسران سازگار

همسران سازگار

از دیدگاه اسلام برای پیمودن نردبان صعود و رسیدن به کمال انسانی،ازدواج و تشکیل خانواده جایگاه ‌ویژه‌‌‌ای دارد. در محیط و کانون خانواده ای که بر اساس معیارهای اسلامی و انسانی تشکیل شده است ،آسایش تن و آرامش جان و روان انسان تامین می شود و با تحقق صفا ،صمیمیت ،همدلی و هماهنگی ،زنگارهای پریشانی و ناامیدی ،خستگی روحی و جسمی زدوده می شود و همسران می توانند با سازگاری در محیطی نورانی و معنوی مراتب سعادت را یکی پس از دیگری بپیمایند .

خداوند منّان زن و مرد را به صورتی آفریده است که بتواند پیوسته در منطقه جذب و انجذاب همدیگر قرار گیرند و عمیقا مجذوب یکدیگر شوند و نقش آرامشگری خود را ایفا کنند.بدیهی است در وصول به این هدف ،سازگاری نقش مهمی دارد . یکی از مهمترین دغدغه جوانان جویای همسر و پدران و مادرانی که می خواهند وظیفه تزویج فرزندان را انجام دهند ،یافتن شریکی برای زندگی مشترک است که روحیه توافق و انطباق داشته باشد،اینان همواره نگران ناسازگاری و فقدان تفاهم در زندگی زناشویی هستند از این رو شناخت عوامل سازگاری میان زن و شوهر و راهکارها،مهارت ها و فنون پیدایش و بقای آن ،همچنین آسیب شناسی آن از مهمترین مسائلی است که نگارنده را به بررسی این مهم رهنمون کرده است.

برای رسیدن به آسایش و آرامش در کنار همسر بعنوان هدف ازدواج، سازگاری نقش بسزایی دارد و این کتاب می کوشد راهکارهای رسیدن به این سازگاری دوطرفه را شرح دهد.

یکی از مهمترین دغدغه جوانان جویای همسر و پدران و مادرانی که می خواهند وظیفه تزویج فرزندان را انجام دهند ،یافتن شریکی برای زندگی مشترک است که روحیه توافق و انطباق داشته باشد،اینان همواره نگران ناسازگاری و فقدان تفاهم در زندگی زناشویی هستند از این رو شناخت عوامل سازگاری میان زن و شوهر و راهکارها،مهارت ها و فنون پیدایش و بقای آن ،همچنین آسیب شناسی آن از مهمترین مسائلی است که نگارنده را به بررسی این مهم رهنمون کرده است.

چارچوب اصلی کتاب به این شرح است که عوامل سازگاری بین همسران را به 3 بخش کلی تقسیم می کند:

الف)عوامل اخلاقی که در این بخش «عفت وحیا، خلق نیکو، حسن ظن، قناعت، رفق ومدارا، پرهیز از لجاجت، پرهیز از حسادت و...» شرح داده شده که مباحث مبسوطی درباره هر کدام ازاین عناوین مطرح می شود.

ب)عوامل رفتاری این بخش بیشتر مورد توجه قرار گرفته است چون این عوامل رفتاری می توانند حالت های پنهان فرد را آشکار سازد و همسر را با نشانه های رفتاری که کاملا هویداست، آرامش بخشد و از حالت های بد دلی، دو دلی و سر در گمی نجات دهد. در این بخش به عوامل مهمی همچون خوش رویی، خوش زبانی، اظهار مهر وقهر، تشکر وسپاسگزاری، احترام به همسر، هدیه دادن، انتخاب مهریه سبک و تدبیر ومدیریت اشاره شده است.

ج)عوامل جسمانی و جنسی: توجه به جاذبه های جسمی و طبیعی به عنوان اولین ملاک ها درانتخاب همسر، این بخش از عوامل سازگاری اهمیت ویژه پیدا می کند. در این بخش به عواملی همچون زیبایی، نظافت و زینت، روابط جنسی سالم و مطلوب ، توجه به تفاوتهای زن و مرد و پرهیز از تنوع طلبی و ناپایداری جنسی اشاره شده است.

مشخصات کتاب

نویسنده: علی حسین زاده

ناشر:موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

تنظیم : مرکز مشاوره