تبیان، دستیار زندگی
حمیدرضا مبرز شناگر ? 25 ساله ایرانی در مسابقات شنای استخر مسافت كوتاه (? 25متر) استرالیا سه ركورد ملی كشورمان را بهبود بخشید. به‌گزارش روز یكشنبه روابط عمومی فدراسیون شنا ، شیرجه و واترپلو ، وی كه مقیم استرالیاست در این رق...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

شناگر ایرانی مقیم استرالیا ، سه ركورد جدید ثبت كرد


حمیدرضا مبرز شناگر ? 25 ساله ایرانی در مسابقات شنای استخر مسافت كوتاه (? 25متر) استرالیا سه ركورد ملی كشورمان را بهبود بخشید.

به‌گزارش روز یكشنبه روابط عمومی فدراسیون شنا ، شیرجه و واترپلو ، وی كه مقیم استرالیاست در این رقابت‌ها ركوردهای مواد ? 50 متر آزاد ، ? 50 و ? 100 متر پروانه ایران را ترقی داد.

در ماده ? 50 متر آزاد ، مبرز توانست با ثبت ركورد ? 90/23 ثانیه ركورد پیشین این ماده را كه متعلق به پاشاوحدتی بود (اردیبهشت هشتادوپنج 22/24 ثانیه ) را به میزان ? 32 صدم ثانیه كاهش دهد.

در ماده ? 50 متر پروانه این شناگر ركورد جدید ? 95/24 ثانیه را ثبت كرد.

ركورد پیشین این ماده متعلق به "امیر حسین زهرایی" بود كه تیرماه سال گذشته با حدنصاب ? 84/26 ثانیه ثبت شده بود .

وی ? 1 ثانیه و ? 89 صدم ثانیه ركورد این ماده را ترقی داد.

در پیكارهای ? 100 متر پروانه مبرز موفق شد با ثبت ركورد جدید 42/56 ثانیه ركورد پیشین این ماده را كه متعلق به اشرف شرف زاده بود ( 04/58 ثانیه ، قهرمانی مسافت كوتاه جهان ، گوتبورگ ) به میزان ? 1 ثانیه و 62 صدم ثانیه جابجا كند.

براساس این گزارش همچنین نخستین دوره مسابقات واترپلو قهرمانی نوجوانان زیر ? 15 سال از امروز (یكشنبه ) دراصفهان آغازمی شود.