تبیان، دستیار زندگی
برای داشتن یك زندگی گرم و آرامش بخش، باید زن و مرد دنیا را از دریچه و دیدگاه یكدیگر مشاهده كنند و بذر امید و محبت را در دل هم بنشانند تا بتوانند خوشبختی را با تمام وجود احساس كنند...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تكنیك هایی برای كاهش تنش در خانواده
همسر


برای داشتن یك زندگی گرم و آرامش بخش، باید زن و مرد دنیا را از دریچه و دیدگاه یكدیگر مشاهده كنند و بذر امید و محبت را در دل هم بنشانند تا بتوانند خوشبختی را با تمام وجود احساس كنند.


توصیه های کاربردی به مردها در منزل

1-در مقابل همسر خویش، گرفتاری های روزانه و حوادث تلخ و ناگوار زندگی را با اخم و چهره ی عبوس مطرح نكنید، چون ریشه های ناامیدی را در دل او پرورش می دهید.

2 -هدیه، مهر و محبت را زیاد می كند. به مناسبت های مختلف برای همسر خود هدیه ای هر چند كوچك خریداری و با چهره یی گشاده شاد و خندان و با طیب خاطر به او تقدیم كنید.

3-چنانچه كمبودی در منزل مشاهده می شود، با كمال محبت و خوشرویی تذكر دهید.

4-در حضور همسر خود، به هیچ وجه از زنان دیگر تمجید نكنید و توانایی های آنها را به رخ وی نكشید، چون باعث عقده ی حقارت در او می شود.

5-به بستگان همسر خود، مانند: پدر و مادر و سایر اقوام وی احترام بگذارید و برای دعوت آنان به خانه ی خود قبل از همسرتان اقدام كنید.

6-هرگز از معاشرت همسر خود با بستگان صالحش جلوگیری نكنید و در معاشرت و دید و بازدید با بستگان وی پیش قدم باشید.

7-با بستگان خود نزد همسرتان در گوشی صحبت و نجوا نكنید، چون بذر شك را در او پرورش می دهید.

8-هیچ گاه همسر خود را به ویژه نزد بستگانش تحقیر نكنید، توهین و بی احترامی به همسر، از صفا و صمیمیت در زندگی زناشویی می كاهد.

9-هیچ گاه خود را برتر از همسر خود معرفی نكنید. سعی كنید «من» و «تو» در زندگی زناشویی نباشد. كلمه ی «ما» به زندگی گرمی و لذت می بخشد.

10-وقتی همسر شما عصبانی است، او را با مهر و محبت آرام كنید، چون او مهربانی را در شما جستجو می كند.

11-برای رفتن به میهمانی و گردش، سعی كنید همراه فرزندان و همسر خود باشید و پیشنهاد همسر خود را در این مورد به علت كار و خستگی رد نكنید.

12-امتیازات اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و... فامیل خود را در صورتی كه با همسر شما فاصله ی اجتماعی و طبقاتی دارند، مطرح نكنید.

13-كارهای همسر خود را هر چند كوچك، تحسین كنید. تمجید و ستایش زن به علت روح لطیف و مهربانی كه دارد، كلید كامیابی در زندگی زناشویی است.

14-در قبال همسر خود، در امور مختلف قدرت نمایی نكنید.

15-زحمات و هزینه هایی را كه برای پذیرایی خویشاوندان همسر خود صرف می كنید، هیچ گاه بر زبان نیاورید.

16-همسر خود را در خانه محصور و محدود نكنید و او را از دستیابی به شادی ها محروم نكنید.

17-شادی و خنده های خود را در محل كار خود جا نگذارید و فراموش نكنید كه همسر شما در خانه نیز نیازمند شادی و خنده های شماست.

صحبت کردن با همسر

18-كمك كردن در انجام كارهای منزل را فراموش نكنید و بدانید همان مقدار كه شما در خارج از منزل خسته می شوید، زن هم در منزل، از كارهای خانه خسته می شود و نیازمند مساعدت و قدردانی است.

توصیه های كاربردی به زنان در خانه

1-در كلیه موارد معیشت اعم از تملك، درآمد و ... از كلمه «ما» استفاده كنید نه «من» و «تو»، زیرا پس از عقد،‌ زندگی مشترك شروع شده و دیگر من و تو مطرح نیست.

2-در مقابل همسر خود هر چند كه حق با شما باشد، لجبازی و اصرار نكنید.

3-همسر خود را به خصوص در مقابل بستگانش تحقیر نكنید و از تعریف و تمجید بستگان خود در مقابل آنان پرهیز كنید.

4-از مخالفت و مشاجره با همسر خود بپرهیزید، زیرا محبت را از بین می برد.

5-چنانچه كمك هایی از طرف بستگان شما به همسرتان شده، آنها را به رخ او نكشید.

6-با دوستان و آشنایان همسرتان در معاشرت ها، بیش از حد معمول گرم نگیرید.

7-همسر خود را در معاشرت با اقوامش محدود نكنید.

8-در رفت و آمد و معاشرت با بستگان شوهر خود،‌ پیش قدم باشید.

9-به بستگان نزدیك همسر خود (مادر شوهر، پدر شوهر، برادر و خواهر شوهر و ...) بیش از خویشاوندان دیگر احترام بگذارید.

10-زحماتی را كه برای پذیرایی خویشاوندان همسر خود متحمل شده اید، به رخ او نكشید.

11-چنانچه درآمدی دارید و برای زندگی هزینه می كنید، آن را بازگو نكنید و در مصرف آن طبل جداگانه نزنید.

12-از مردان دیگر نزد همسرتان تمجید نكنید، هیچ مردی را بر همسرتان ترجیح ندهید و در گفتار این موضوع را رعایت كنید، زیرا هر فردی توانمندی های خاص خود را دارد.

13-برای انجام درخواست های خود، با همسرتان با خشونت و آمرانه برخورد نكنید.

14-برای برآوردن نیازمندی های خود از نظر مادی و غیر مادی، امكانات همسرتان را در نظر بگیرید و او را تحت فشار قرار ندهید.

15-خود را برای همسرتان بیارایید و بهترین و تمیزترین لباس خود را در مقابل او بپوشید.

16-در مقابل همسر خود با حالت افسرده و اخمو حاضر نشوید، از او در موقع ورود به خانه با لبخند و چهره ای شاد و خندان استقبال كنید.

17-پس از مراجعت همسرتان به خانه،‌ كارهای خود را حتی الامكان كنار بگذارید، در كنار او بنشینید و با سخنان خوشایند و به گرمی از او پذیرایی كنید.

18-در مواقعی كه همسرتان از نظر روحی آماده نیست، درخواست های خود را مطرح نكنید.

19-در موقع خروج از خانه، او را بدرقه كرده و با گرمی از او خداحافظی كنید.

خلاصه كلام، برای داشتن یك زندگی گرم و آرامش بخش، باید زن و مرد دنیا را از دریچه و دیدگاه یكدیگر مشاهده كنند و بذر امید و محبت را در دل هم بنشانند تا بتوانند خوشبختی را با تمام وجود احساس كنند.

منبع: نشریه 7 روز زندگی شماره 83


باشگاه كاربران تبیان - ارسالی از:neka57

مطالب مرتبط:

چرا برخی كودكان هنگام عصبانیت به خود آسیب می زنند؟

مدیریت استرس در مواقع سخت و دشوار

غذاهایی که باعث استرس می شوند