تبیان، دستیار زندگی
تو که نمازت دو رکعتی است، چون به سفر حلال آمده ای و هدفت دیدار و زیارت...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

بینش و روش امام رضا(ع)


تو که نمازت دو رکعتی است ، چون به سفر حلال آمده ای و هدفت دیدار و زیارت من است و در سفر حلال نماز چهار رکعتی بصورت دو رکعتی خوانده میشود، ولی دیگری هدفش دیدار طاغوت بوده، این باعث میشود که سفرش حرام شود و در سفر حرام نماز چهار رکعتی تغییر نمی کند.

سفر پاکیزه و حلال

دو نفر مسافر وارد خراسان شدند و خدمت حضرت رضا (ع) رسیدند تا حکم نمازشان را بپرسند ،که آیا نماز آنان در سفر دو رکعتی است یا چهار رکعتی ؟

حضرت به یکی از آن دو فرمود : نماز تو دو رکعتی است . و به دیگری فرمود : نماز تو چهار رکعتی است .

آن دو مسافر تعجب کردند که چرا امام میان آنها فرق گذاشته است ،

امام فرمود : اما تو که نمازت دو رکعتی است ، چون به سفر حلال آمده ای و هدفت دیدار و زیارت من است و در سفر حلال نماز چهار رکعتی بصورت دو رکعتی خوانده میشود ، ولی دیگری هدفش دیدار طاغوت بوده ، این باعث میشود که سفرش حرام شود و در سفر حرام نماز چها ر رکعتی تغییر نمی کند .

احترام میهمان

مهمانی بر حضرت وارد شد ، درخانه گرد چراغی نشسته با امام مشغول گفت و گو بودند که فتیله چراغ خراب شد .مهمان خواست آن را اصلاح کند ، امام نگذاشت و فرمود :

بینش امام(ع)

«ما هرگز اجازه نمی دهیم که مهمان کار کند».

مهربانی با خدمتکاران

از خادم امام رضا (ع) نقل شده است : هرگز امام به هنگام غذا خوردنِ غلامان ،آنان را به کاری مامور نمی کرد و می فرمود :

اگر من بالای سر شما ایستادم و شما مشغول غذا خوردن بودید ، به احترام من بلند نشوید .


منبع: آستان قدس رضوی

بخش حریم رضوی