تبیان، دستیار زندگی
هر یك از دوستان من كه عارفانه به دیدار من آید، من خود در روز رستاخیز از او شفاعت كنم...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

فضیلت زیارت امام رضا(ع) در روایات


مردى از نسل فرزندم موسى ، قیام خواهد كرد كه همنام امیرالمۆمنین(ع) است و در سرزمین طوس كه در خراسان است، دفن خواهد شد... او در همان جا با زهر كشته مى شود و غریبانه به خاكش مى سپارند. هر كه او را با معرفت زیارت كند، خداوند او را همسان كسانى كه پیش از پیروزى ، بخشش و پیكار كرده باشند، پاداش خواهد داد.


1 ـ امام باقر(ع)، از جدّش، از امیرالمۆمنین(ع) نقل كرده است كه پیامبر(ص) فرمود:

پاره اى از پیكر من در خراسان دفن خواهد شد، هر گرفتارى كه او را زیارت كند، خدا ناراحتى او را برطرف سازد، و هر گنهكارى كه به زیارت او رود، خداوند گناه او را ببخشد.

--------------------------------------------------------------------------

2 ـ ابوهاشم جعفرى گوید: از امام جواد(ع) شنیدم كه فرمود:

میان دو كوه طوس، پاره اى است كه آن را از بهشت ستانده اند، هر كه بدان جا درآید، روز رستاخیز از آتش ایمن خواهد ماند.

--------------------------------------------------------------------------

3 ـ حسین بن زید گوید: از امام صادق(ع) شنیدم كه مى فرمود:

فضیلت زیارت امام(ع)

مردى از نسل فرزندم موسى ، قیام خواهد كرد كه همنام امیرالمۆمنین(ع) است و در سرزمین طوس كه در خراسان است، دفن خواهد شد... او در همان جا با زهر كشته مى شود و غریبانه به خاكش مى سپارند. هر كه او را با معرفت زیارت كند، خداوند او را همسان كسانى كه پیش از پیروزى ، بخشش و پیكار كرده باشند، پاداش خواهد داد.

--------------------------------------------------------------------------

4 ـ بزنطى گوید: از امام رضا(ع) شنیدم كه فرمود:

هر یك از دوستان من كه عارفانه به دیدار من آید، من خود در روز رستاخیز از او شفاعت كنم.

--------------------------------------------------------------------------

5 ـ امام رضا(ع) فرمود:

هر كس كه دورى سفر را بر خود بپذیرد و به زیارت من آید، من در روز قیامت در سه جایگاه به نزد او خواهم شتافت تا او را از تنگنا به در آورم: آن جایى كه نامه اعمال دست به دست مى شود، در صراط، و هنگام سنجش اعمال.

--------------------------------------------------------------------------

6 ـ هروى گوید:

امام رضا(ع) وارد بارگاهى شد كه هارون را آن جا در خاك نهاده بودند، در كنار گور او با دست خویش خطى بر زمین كشید و فرمود: این تربت من است كه در آن دفن مى شوم و خدا این جا را محل آمدوشد پیروان و دوستداران من خواهد ساخت. هر زائرى كه به دیدار من آید و هر مسلمانى كه بر من سلام دهد، با شفاعت ما اهل بیت، بخشش و رحمت خداوندى را از آن خود خواهد كرد.

--------------------------------------------------------------------------

7 ـ عبدالعظیم حسنى گوید: به امام جواد(ع) عرض كردم:

من میان زیارت قبر جدّتان امام حسین(ع) و زیارت بارگاه پدرتان در طوس حیران مانده ام، شما چه مى گویید؟

فرمود: اندكى درنگ كن! سپس به خانه رفت و در حالى كه گونه هایش آغشته به اشك بود، بیرون آمد و فرمود: زائران بارگاه امام حسین(ع) فراوان اند و زائران قبر پدرم در طوس اندك.

--------------------------------------------------------------------------

8 ـ صقر بن دلف گوید: از سرورم امام هادى (ع) شنیدم كه فرمود:

هر كه به درگاه خداوند نیازى دارد، قبر جدّم امام رضا(ع) در طوس را بدین سان زیارت نماید كه نخست غسل كند، در بالاسر دو ركعت نماز بگزارد و در قنوت حاجت خویش را بر زبان آورد... اگر در خواسته اش معصیت یا بریدن از خویشان نباشد، مستجاب خواهد شد؛ زیرا جاى قبر آن حضرت پاره اى از بهشت است و هر مۆمنى كه آن را زیارت كند، خدا او را از آتش رهایى بخشد و در سراى امنیت جاى دهد.


منابع:‌

(1) عیون اخبار الرضا(ع) 2:257؛ امالى صدوق:119

(2) عیون اخبارالرضا(ع) 2:256

(3) عیون اخبارالرضا(ع) 2:255؛ امالى صدوق 118.

(4) امالى صدوق 119.

(5) خصال 1:109؛ امالى صدوق 121.

(6) عیون اخبارالرضا(ع) 2:136.

(7) عیون اخبارالرضا 2:256.

(8) عیون اخبارالرضا(ع) 2:262؛ امالى صدوق 588.

بخش حریم رضوی